520 2015 Endringsartikkel 1135

Endringsinformasjon

EndringsID 1135
Forslagsdato 14.06.2015
Forslagsstiller FOKK + Tore Sørensen (endringsforslag 1128)
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Profiler og minste tverrsnitt
Avsnitt 3 Spesielle bestemmelser for konstruksjonsprofiler
Forslagstekst Fra FOKK:

Kabelkanal skal legges på fundament av pukk 8-16, ikke direkte på formasjonsplanet.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Bedre stabilitet og drenering vil gi færre feil.

A - tilgjengelighet

Bedre stabilitet og drenering vil gi høyere tilgjengelighet som følge av færre feil.

M - vedlikeholdbarhet

Unedret

S - sikkerhet

Uendret

L - levetid

Økt på grunn av større stabilitet.

Ø - økonomi

Noe dyrere å bygge på grunn av pukkunderlaget, men rimeligere å vedlikeholde og forventet noe økning i levetid.

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende krav: Utførelse: Kabelkanalen skal monteres på formasjonsplanet.

Forslag til nytt krav er også meldt inn i endringsforslag 1128, men her er pukk-fordelingen foreslått til 4-20.

Pukk selges typisk i fordelinger som 4-8 mm, 8-16 mm og 8-20 mm med tildels store prisforskjeller der 8-20 mm er den klart rimeligste. Det foreslås derfor at endret regel stiller krav om å benytte denne fraksjonen.

Nytt krav til utførelse foreslås derfor til:

Utførelse: Kabelkanal skal legges på et fundament av pukk 8-20 mm.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK under tvil. 8-20 er egentlig litt for "smått" til å ha i overbygningen.

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres