520 2015 Endringsartikkel 1135

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1135
Forslagsdato 14.06.2015
Forslagsstiller FOKK + Tore Sørensen (endringsforslag 1128)
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Profiler og minste tverrsnitt
Avsnitt 3 Spesielle bestemmelser for konstruksjonsprofiler
Forslagstekst Fra FOKK:

Kabelkanal skal legges på fundament av pukk 8-16, ikke direkte på formasjonsplanet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre stabilitet og drenering vil gi færre feil.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre stabilitet og drenering vil gi høyere tilgjengelighet som følge av færre feil.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Unedret

2.4 S - sikkerhet

Uendret

2.5 L - levetid

Økt på grunn av større stabilitet.

2.6 Ø - økonomi

Noe dyrere å bygge på grunn av pukkunderlaget, men rimeligere å vedlikeholde og forventet noe økning i levetid.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende krav: Utførelse: Kabelkanalen skal monteres på formasjonsplanet.

Forslag til nytt krav er også meldt inn i endringsforslag 1128, men her er pukk-fordelingen foreslått til 4-20.

Pukk selges typisk i fordelinger som 4-8 mm, 8-16 mm og 8-20 mm med tildels store prisforskjeller der 8-20 mm er den klart rimeligste. Det foreslås derfor at endret regel stiller krav om å benytte denne fraksjonen.

Nytt krav til utførelse foreslås derfor til:

Utførelse: Kabelkanal skal legges på et fundament av pukk 8-20 mm.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK under tvil. 8-20 er egentlig litt for "smått" til å ha i overbygningen.

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres