520 2015 Endringsartikkel 479

Endringsinformasjon

EndringsID 479
Forslagsdato 07.12.2012
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 5
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Minste tverrsnitt: Fjerne krav til transportspor.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

N/A

A - tilgjengelighet

N/A

M - vedlikeholdbarhet

N/A

S - sikkerhet

N/A

L - levetid

N/A

Ø - økonomi

N/A

K - kapasitet

N/A

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Kravet er unødvendig da det håndteres av krav til minste tverrsnitt og krav til innskrenkninger i minste tverrsnitt.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

ok

Infrastruktureier

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --