520 2015 Endringsartikkel 479

1 Endringsinformasjon

EndringsID 479
Forslagsdato 07.12.2012
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 5
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Minste tverrsnitt: Fjerne krav til transportspor.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

N/A

2.2 A - tilgjengelighet

N/A

2.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

2.4 S - sikkerhet

N/A

2.5 L - levetid

N/A

2.6 Ø - økonomi

N/A

2.7 K - kapasitet

N/A

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet er unødvendig da det håndteres av krav til minste tverrsnitt og krav til innskrenkninger i minste tverrsnitt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --