520 2015 Endringsartikkel 920

Endringsinformasjon

EndringsID 920
Forslagsdato 08.08.2014
Forslagsstiller Margareta Viklund
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel stabilitet eller generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst Revidert/ny standard for vibrasjon og støt, NS 8141, tas inn
Referansedokumenter NS8141

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

ingen endring

A - tilgjengelighet

ingen endring

M - vedlikeholdbarhet

ingen endring

S - sikkerhet

økt ift kvikkleireskred

L - levetid

ingen endring

Ø - økonomi

ingen endring

K - kapasitet

ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

NS8141

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Nytt krav legges inn i kap. Generelle tekniske krav/12 Vibrasjon og støt. Standarden er omarbeidet tidligere standard NS8141:2001. Del 1 omhandler vibrasjoner og støt fra sprengning, del 2 vibrasjon fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, del 3 utløsning av kvikkleireskred fra sprengning.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --