520 2015 Endringsartikkel 920

1 Endringsinformasjon

EndringsID 920
Forslagsdato 08.08.2014
Forslagsstiller Margareta Viklund
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel stabilitet eller generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst Revidert/ny standard for vibrasjon og støt, NS 8141, tas inn
Referansedokumenter NS8141

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ingen endring

2.4 S - sikkerhet

økt ift kvikkleireskred

2.5 L - levetid

ingen endring

2.6 Ø - økonomi

ingen endring

2.7 K - kapasitet

ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

NS8141

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt krav legges inn i kap. Generelle tekniske krav/12 Vibrasjon og støt. Standarden er omarbeidet tidligere standard NS8141:2001. Del 1 omhandler vibrasjoner og støt fra sprengning, del 2 vibrasjon fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, del 3 utløsning av kvikkleireskred fra sprengning.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --