520 2016 Endringsartikkel 1339

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1339
Forslagsdato 22.01.2016
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Profiler og minste tverrsnitt
Avsnitt Tverrsnitt E
Forslagstekst Endre kravet for tverrsnitt E slik at det kommer i overenstemmelse med kravene satt i TSI Energy.

Ny tekst:

Tverrsnitt E er det tverrsnittet som skal være fritt for elektrisk ledende deler og sikrer sammen med fritt profil for strømavtaker plass til fri passasje av strømavtakeren og kontaktledningen (kontakttråd og bæreline). Tverrsnitt E dimensjoneres slik at tilstrekkelig isolasjonsavstand i høyspentanlegget. Måleaksen for tverrsnitt E er vinkelrett på sporplanet i spormidt. Tverrsnitt E får ikke kurveutslag.

HE = H0 + C + d (4)

Minste tverrsnitt E finnes ved å benytte minimumsverdier for både kontakttrådhøyde, konstruksjonshøyde og isolasjonsavstand. Figur 10 Fritt profil for strømavtaker og tverrsnitt E for nye og eksisterende baner Tverrsnitt E tillater kun konstruksjoner tilhørende kontaktledningsanlegget innenfor begrensningslinjene (Master, konsoller, utliggere, barduner, lodd-, fast- og fixavspenninger). Konstruksjonshøyden C, vil være større for veksling-/seksjonsutliggere enn for normale enkeltutliggere.

a) Elektrifiserte strekninger: For elektrifiserte strekninger skal tverrsnitt E tilfredsstilles/oppfylles/overholdes.
 1. Utførelse: Krav til kontakttrådhøyde H0, er gitt i 540/4. I tillegg er de vanligste kontakttrådhøydene for de forskjellige kontaktledningssystemene vist i Tabell 6.
 2. Utførelse: Krav til konstruksjonshøyde C, (systemhøyde) er gitt i 540/5.
 3. Utførelse: Krav til isolasjonsavstand d, er gitt i 510/7.
 4. Utførelse: På steder med begrenset plass, (tunneler, bruer, kulverter o.l.) skal det etableres nisjer for kontaktledningsanleggets opphengs- og avspenningskonstruksjoner.
 5. Utførelse: Det skal også etableres plass for eventuelle andre konstruksjoner tilknyttet kontaktledning/banestrømforsyning. (herunder bl.a. transformator- og bryterkonstruksjoner) Plassering og utforming av disse skal tilpasses prosjekteringen av kontaktledningsanlegget og den øvrige banestrømforsyningen.
 6. Unntak: På rettlinjer spor og mer enn 30 m fra nærmeste OB, KP eller SS (sporvekselkurve) kan tverrsnitt E innskrenkes med 100 mm på hver side i bredden.
b) Ikke elektrifiserte strekninger: For ikke elektrifiserte strekninger bør tverrsnitt E tilfredsstilles/oppfylles/overholdes.
 1. Utførelse: Utførelse: Krav til kontakttrådhøyde H0, er gitt i 540/4. I tillegg er de vanligste kontakttrådhøydene for de forskjellige kontaktledningssystemene vist i Tabell 6.
 2. Utførelse: Utførelse: Krav til konstruksjonshøyde C, (systemhøyde) er gitt i 540/5.
 3. Utførelse: Utførelse: Krav til isolasjonsavstand d, er gitt i 510/7.
 4. Utførelse: Utførelse: På steder med begrenset plass, (tunneler, bruer, kulverter o.l.) skal det etableres nisjer for kontaktledningsanleggets opphengs- og avspenningskonstruksjoner.
 5. Utførelse: Utførelse: Det skal også etableres plass for eventuelle andre konstruksjoner tilknyttet kontaktledning/banestrømforsyning. (herunder bl.a. transformator- og bryterkonstruksjoner) Plassering og utforming av disse skal tilpasses prosjekteringen av kontaktledningsanlegget og den øvrige banestrømforsyningen.
 6. Unntak: På rettlinjer spor og mer enn 30 m fra nærmeste OB, KP eller SS (sporvekselkurve) kan tverrsnitt E innskrenkes med 100 mm på hver side i bredden.

Det må legges inn ny firgur 10 som samstemmer med mål for strømavtaker spesifisert i TSI Energy (1950 mm)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Sikerer tilgjengelighet for rullende materiell utstyrt med stromavtaker i henhold til TSI krav om strømavtakerbredde 1950 mm

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen kjent endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler gjennomført for å sikre at vi tilfredsstiller TSI krav. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 10:31 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --