520 2016 Endringsartikkel 1437

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1437
Forslagsdato 30.05.2016
Forslagsstiller Marianne Myhre Odberg
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 11
Avsnitt 3
Forslagstekst Forslag til ny tekst for hele kapittel 11-3 dimensjonerende vannføring, se vedlegg.

Forslaget er behandlet av faggruppe hydrologi, underbygning og konstruksjon, plan og teknikk.

Mvh faggruppeleder hydrologi Marianne M. Odberg

Referansedokumenter

Endringsforslag til Teknisk regelverk - Underbygning kap. 11-3 (dimensjonerende vannføring).pdf

2 Vurdering av endringen

Endringsforslaget angir følgende kravendring:

a) Formelen (den rasjonelle formel) bør ikke benyttes for areal større enn 200 ha.

Unntak: Ved større nedslagsfelt enn 200 ha skal maksimal vannføring bestemmes med utgangspunkt i NVEs flomvannsobservasjoner.

foreslås erstattet med

a) Jernbaneverket setter følgende krav til valg av metode for flomberegning i små felt:

  • for mikrofelt (< 1km2) benyttes den rasjonelle formel
  • for felt over 1 km2 skal flere metoder benyttes, se

Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved at nytt krav tar bedre høyde for usikkerhet ved bruk av den rasjonelle formel for store felt.

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre pålitelighet ved at nytt krav tar bedre høyde for usikkerhet ved bruk av den rasjonelle formel for store felt.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen relevans

2.4 S - sikkerhet

Uendret

2.5 L - levetid

Uendret

2.6 Ø - økonomi

Lavere kostnader ved bygging da man reduserer overdimensjonering ved bruk av den rasjonelle formel.

2.7 K - kapasitet

Ingen relevans

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt, ref. NIFS-prosjektet.

2.9 Høringskommentarer

Endringsforslaget er behandlet internt i Infrastruktur, Plan og teknikk, Underbygning og konstruksjoner, Faggruppe hydrologi. Endringen vil i hovedsak medføre at beregninger for felt over 1 km2 blir utført med en mer hensiktsmessig metode.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget er anbefalt i møte mellom forslagsstiller, fagansvarlig og Teknologi i møte 19.08.2016.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:05 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:21 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:37 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 23. aug. 2016 kl. 15:08 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --