520 2016 Endringsartikkel 1527

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1527
Forslagsdato 06.09.2016
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 14. Gjerder
Avsnitt 4. Plassering av gjerder
Forslagstekst Dagens regel er at gjerdet plasseres 1 m fra fyllingsfot/skjæringstopp. Dette kan komme fra Vegvesenet, der det også markerer eiendomsgrensen. Når det gjelder Jernbane så har vi andre forhold som også må vektlegges:

- Vegetasjonsrydding med minimal bruk av sportilgang - Lokfører og de reisendes opplevelse av gjerdet ved høy hastighet Vi på InterCity kommer tilbake med forslag til meteravstand fra senter spor til neste revisjon, det kan f.eks bli en fast avstand på 6 m i fylling. Men vi ønsker at dagens krav fjernes allerede nå slik at vi ikke trenger å søke avvik fra TR.

Dersom ikke dagens krav kan fjernes helt ønsker vi at teksten justeres til f.eks: Gjerdet plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig disponering av sporet.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet pga. mindre krav til spordisponering

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet pga. økte muligheter for vegetasjonsrydding uten sportilgang

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende krav:

a) Ved fylling skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor fyllingsfot.

b) Ved skjæring skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp.

erstattes med:

a) Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 13. sep. 2016 kl. 12:18 (CEST)

4.2 Prosjekter

Jeg synes dette heller burde stå som et tillegg til a) og b), som opprettholdes som minimumsmål--Finn Holom (diskusjon) 13. sep. 2016 kl. 14:26 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 12. sep. 2016 kl. 11:12 (CEST)

4.4 Teknologi

Endelig forslag til ny kravtekst blir da:

a) Ved fylling skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor fyllingsfot.

b) Ved skjæring skal gjerdet plasseres minimum 1 meter (målt horisontalt) utenfor skjæringstopp.

c) Gjerder skal plasseres slik at vegetasjonsrydding og annen drift av banen kan foregå med minst mulig behov for spordisponering.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --