520 2019 Endringsartikkel 1599

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1599
Forslagsdato 29.11.2016
Forslagsstiller Finn Holom
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Profiler og minste tverrsnitt
Avsnitt 3.3 Sporets middel
Forslagstekst Viser til 520, kap 5 avsnitt 3.3

3.3.a.1 setter krav til at det skal være middelmerke. Siden middelmerke antakelig opprinnelig var et hjelpemiddel for kjørende personale, har det imidlertid vært praksis i årtier å sløyfe middelmerke der hvor det er sporfelt /isolerte skjøter/dvergsignaler etc.

Nå er det dukket opp et nytt behov for middelmerke: Der hvor nye anlegg skal verifiseres/sertifiseres skal NoBo sjekke at skjøten/akseltelleren står langt nok fra middel, og i alle de tilfellene jeg har vært borte i, er det ha en utfordring å finne hvor dette er/ hvor dette skal måles fra. Nobo skal ikke verifisere beliggenheten/ beregningen av middel.

På denne bakgrunn er det behov for å skjerpe inn bestemmelsene om middel og middelmerke og om ansvarsforhold: -Den som prosjekterer sporene skal også angi hvor middel er, og dokumentere beregningen i sitt underlag. -Det må utarbeides en standard / symbol for angivelse av middel på tegninger. -Det må skjerpes inn at middelmerke skal settes opp/påføres overalt. Nåværende merke for middel er ikke så godt å måle fra. Det er to varianter, 50 cm og 20 cm lang. Det skal plasseres «innenfor» middel – skjønner alle hvilken side som er «innenfor»? Skal det måles fra kanten av merket? Jeg foreslår et nytt merke, tilsvarende skilt for trasekritisk punkt, jfr. 515 skilt/plassering av skilt langs sporet / kapittel 5 skiltoversikt/ punkt 3.5, som da vil være entydig å måle fra.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Regelverket er allerede tydeleg på at sporets middel *skal* markerast med middelmerke. Dersom praksis er å ikkje følge regelverket så er det praksis som må endrast og ikkje regelverket.

Forslår derfor i staden å presisere slik:

Det står no: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel.

Endrast til:: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel, slik at langs hele middelmerket skal sporavstanden tilfredsstille kravet i punkt a)


2.1 R - pålitelighet

Uendra

2.2 A - tilgjengelighet

Uendra

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendra

2.4 S - sikkerhet

Uendra

2.5 L - levetid og kapasitet

Uendra

2.6 Ø - økonomi

Uendra

2.7 K - klima og miljø

Uendra

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 11:03 (CEST) 28.08.2019 Sendt til Frode Teigen for sidemannskontroll

FT: Det stilles klart krav til middelmerke i dagens regler, så det er kun behov for å tilføye presisering som foreslås av fagansvarlig. Kontroll OK

3 Innstilling fra fagansvarlig

Regelverket er allerede tydeleg på at sporets middel *skal* markerast med middelmerke. Dersom praksis er å ikkje følge regelverket så er det praksis som må endrast og ikkje regelverket. Forslår derfor i staden å presisere slik: Det står no: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel. Endrast til:: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel, slik at langs hele middelmerket skal sporavstanden tilfredsstille kravet i punkt a)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 09:32 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:42 (CEST) OK, det er viktig at middelmerket blir markert. Det er en utfordring at det mange steder ikke finnes.--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:06 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 10:33 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 14:53 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til kontroll\" når forslaget er klart! --