520 2019 Endringsartikkel 1599

Endringsinformasjon

EndringsID 1599
Forslagsdato 29.11.2016
Forslagsstiller Finn Holom
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Profiler og minste tverrsnitt
Avsnitt 3.3 Sporets middel
Forslagstekst Viser til 520, kap 5 avsnitt 3.3

3.3.a.1 setter krav til at det skal være middelmerke. Siden middelmerke antakelig opprinnelig var et hjelpemiddel for kjørende personale, har det imidlertid vært praksis i årtier å sløyfe middelmerke der hvor det er sporfelt /isolerte skjøter/dvergsignaler etc.

Nå er det dukket opp et nytt behov for middelmerke: Der hvor nye anlegg skal verifiseres/sertifiseres skal NoBo sjekke at skjøten/akseltelleren står langt nok fra middel, og i alle de tilfellene jeg har vært borte i, er det ha en utfordring å finne hvor dette er/ hvor dette skal måles fra. Nobo skal ikke verifisere beliggenheten/ beregningen av middel.

På denne bakgrunn er det behov for å skjerpe inn bestemmelsene om middel og middelmerke og om ansvarsforhold: -Den som prosjekterer sporene skal også angi hvor middel er, og dokumentere beregningen i sitt underlag. -Det må utarbeides en standard / symbol for angivelse av middel på tegninger. -Det må skjerpes inn at middelmerke skal settes opp/påføres overalt. Nåværende merke for middel er ikke så godt å måle fra. Det er to varianter, 50 cm og 20 cm lang. Det skal plasseres «innenfor» middel – skjønner alle hvilken side som er «innenfor»? Skal det måles fra kanten av merket? Jeg foreslår et nytt merke, tilsvarende skilt for trasekritisk punkt, jfr. 515 skilt/plassering av skilt langs sporet / kapittel 5 skiltoversikt/ punkt 3.5, som da vil være entydig å måle fra.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Regelverket er allerede tydeleg på at sporets middel *skal* markerast med middelmerke. Dersom praksis er å ikkje følge regelverket så er det praksis som må endrast og ikkje regelverket.

Forslår derfor i staden å presisere slik:

Det står no: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel.

Endrast til:: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel, slik at langs hele middelmerket skal sporavstanden tilfredsstille kravet i punkt a)


R - pålitelighet

Uendra

A - tilgjengelighet

Uendra

M - vedlikeholdbarhet

Uendra

S - sikkerhet

Uendra

L - levetid og kapasitet

Uendra

Ø - økonomi

Uendra

K - klima og miljø

Uendra

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 11:03 (CEST) 28.08.2019 Sendt til Frode Teigen for sidemannskontroll

FT: Det stilles klart krav til middelmerke i dagens regler, så det er kun behov for å tilføye presisering som foreslås av fagansvarlig. Kontroll OK

Innstilling fra fagansvarlig

Regelverket er allerede tydeleg på at sporets middel *skal* markerast med middelmerke. Dersom praksis er å ikkje følge regelverket så er det praksis som må endrast og ikkje regelverket. Forslår derfor i staden å presisere slik: Det står no: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel. Endrast til:: 2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel, slik at langs hele middelmerket skal sporavstanden tilfredsstille kravet i punkt a)

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 09:32 (CEST)

Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 14:42 (CEST) OK, det er viktig at middelmerket blir markert. Det er en utfordring at det mange steder ikke finnes.--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:06 (CEST)

Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 10:33 (CEST)

Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 14:53 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til kontroll\" når forslaget er klart! --