520 2019 Endringsartikkel 2431

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2431
Forslagsdato 02.09.2019
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Banelegeme
Avsnitt avsnitt 2.4
Forslagstekst Avsnittet inneheld reduksjon av lagtjukne for andre spor enn hovudspor.

Skumglas utviklar setningar ved høgt antal gjentatt last over ca 80 kPa slik at før lagtjuknen av forsterkingslag på skumglas kan bli redusert må det dokumenterast at konstruksjonen får akseptable setningar.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Eksisterande tekst:

Reduksjon av lagtykkelser

a) Lagtykkelser for forsterknings- og frostsikringslaget for spor som ikke er hovedspor, kan reduseres som angitt nedenfor:

  • Sidespor, industrispor, godsspor, skiftespor, øvrige togspor på stasjoner: 80 % av lagtykkelse for hovedspor
  • Hensettingsspor: 50 % av lagtykkelse for hovedspor
Eksempel: Dersom forsterknings- og frostsikringslaget for et hovedtogspor dimensjoneres til 1,0 m vil tilsvarende dimensjoner for et sidespor og et hensettingsspor være hhv. 0,8 m og 0,5 m.

svagei 2019-09-02: Det blir lagt inn eit nytt "stjernepunkt", slik at avsnittet blir slik:

Reduksjon av lagtykkelser

a) Lagtykkelser for forsterknings- og frostsikringslaget for spor som ikke er hovedspor, kan reduseres som angitt nedenfor:

  • Sidespor, industrispor, godsspor, skiftespor, øvrige togspor på stasjoner: 80 % av lagtykkelse for hovedspor
  • Hensettingsspor: 50 % av lagtykkelse for hovedspor
  • For forsterkningslag på skumglass må det før reduksjon av tykkelse dokumenteres at det ikke oppstår uakseptable setninger på grunn av at skumglasset akkumulerer tøyninger ved gjentatte belastninger over ca 80 kPa. (Jfr Kap. 8 avsn. 2.2.2)
Eksempel: Dersom forsterknings- og frostsikringslaget for et hovedtogspor dimensjoneres til 1,0 m vil tilsvarende dimensjoner for et sidespor og et hensettingsspor være hhv. 0,8 m og 0,5 m.

2.1 R - pålitelighet

Redusert skaderisiko på konstruksjonen

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen relevans

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen relevans

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning ettersom setningskader gir redusert hastighet for å ivareta m.a. sikerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

Bedret levetid

2.6 Ø - økonomi

Høyere investeringskostnad, redusert vedlikeholdkostnad

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Jfr Endringsartikkel nr 2415

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt av fagansvarleg

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:08 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:24 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 07:49 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:11 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --