520 2023 Endringsartikkel 3512

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3512
Forslagsdato 02.01.2023
Forslagsstiller Espen Seeberg
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 2
Avsnitt 2.1 Minste tverrsnitt
Forslagstekst Har behov for få definert brøyteprofil i TRV:

På høyfjellet på Bergensbanen og på Flåmsbanen skal det ikke etableres objekter innfor 3m fra spormidt.

"På Bergensbanens høyfjellstrekning Geilo – Mjølfjell og på Flåmsbana forbi Reinunga er det nødvendig med et utvidet brøyteprofil for at det skal være plass til snø fra plogen på passerende tog. Beilhackene sørger så for å kaste ut snøen som har bygget seg opp i ryddeprofilet med jevne mellomrom, alt etter vær og vind. Vi har hele tiden sørget for å holde brøyteprofilet fritt for objekter, så langt det lar seg gjøre. Nå har vi bedt ERTMS – programmet om at de ikke plasserer objekter i brøyteprofilet, som er 3 m fra spormidt. Dette har vært praksis i lengere tid men det har ikke blitt definert i TRV." Bjørn Skauge - fungerende Banesjef

Foreslår å ta utgangspunkt i tverrsnitt A-85. Jeg kan gjerne tegne det opp selv men da må jeg ha tilgang til A-85 i original format.

Mvh Espen Seeberg

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Profilet beskriver gjeldende praksis på strekningen. På grunn av forestående utbygging på strekningen og behovet for å definere eksisterende praksis vil et definert brøyteprofil øke påliteligheten ved at prosjekerings-, byggings- og vedlikeholdsaktiviteter blir fulgt.

3.2 A - tilgjengelighet

Profilet beskriver gjeldende praksis på strekningen. På grunn av forestående utbygging på strekningen og behovet for å definere eksisterende praksis vil et definert brøyteprofil øke tilgjengeligheten ved at prosjekerings-, byggings- og vedlikeholdsaktiviteter blir fulgt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Profilet beskriver gjeldende praksis på strekningen. På grunn av forestående utbygging på strekningen og behovet for å definere eksisterende praksis vil et definert brøyteprofil øke vedlikeholdbarheten ved at prosjekerings-, byggings- og vedlikeholdsaktiviteter blir fulgt.

3.4 S - sikkerhet

Profilet beskriver gjeldende praksis på strekningen. På grunn av forestående utbygging på strekningen og behovet for å definere eksisterende praksis vil et definert brøyteprofil øke sikkerheten ved at prosjekerings-, byggings- og vedlikeholdsaktiviteter blir fulgt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Bedre mulighet for å kontrollere at profilet er tilstrekkelig for alle transporter i vinterperioden.

3.6 Ø - økonomi

Bedre muligheten for at sporet er åpent for trafikk i perioder med mye snø.

3.7 K - klima og miljø

Økt oppetid på strekningen sikrer jernbanetransport på strekningen også i perioder med mye snø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Skisse fra forslagsstiller.

Broyteprofil.png

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt avsnitt 2.2.1.4 Brøyteprofil

Nytt krav: På Bergensbanens høyfjellstrekning Geilo – Mjølfjell og på Flåmsbana forbi Reinunga er det nødvendig med et utvidet brøyteprofil for at det skal være plass til snø fra plogen på passerende tog. Brøyteprofilet er en utvidelse av A-85 og er vist i figuren under.

Broyteprofil.png

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 07:48 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK---Jse (diskusjon) 23. aug. 2023 kl. 09:24 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:14 (UTC) Er alle objekter plassert utenfor i dag? Vil det ha noen konsekvenser for pågående prosjekter?--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:46 (UTC)

Innhentet info fra høyfjellsstrekningen på Bergensbanen. Kan gjelde enkelte stoppskilt på strekningen Mjølfjell - Geilo, men det finnes ikke noen oversikt over hvor mange. Det anslås å gjelde relativt få, men uansett må disse flyttes dersom de ligger inne i brøyteprofilet da de ellers vil bli skadet ved brøyting. Samtidig vil teksten endres slik at brøyeprofilet ikke blir stedfestet til kun en strekning, men vil gjelde generelt for strkeninger der det er behov for tilsvarende snøbrøyting --Christopher Schive (diskusjon) 13. sep. 2023 kl. 12:24 (UTC) OK, avklart med ERTMS prosjektet --Magheg (diskusjon) 14. sep. 2023 kl. 06:35 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Bør vel vurdere samme regler for alle baner, i hvert fall de med mye snø.--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:23 (UTC) Ok hvis teksten endres til å også gjelde andre strekninger med bhov for tilsvarende brøyteprofil.--Tbr (diskusjon) 13. sep. 2023 kl. 14:51 (UTC)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 14. sep. 2023 kl. 06:56 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!