521 2013 Endringsartikkel 621

Endringsinformasjon

EndringsID 621
Forslagsdato 2013-06-28 13:28:58
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521
Kapittel 10
Avsnitt 2.3
Forslagstekst

Del 1: Krav a) tas bort da dette ikke er et godt formulert krav. Det er i prinsippet dekket i kap. 9 Stabilitetssikring

a) Stabilitetssikringen skal legges på et slik nivå at rutinemessig inspeksjon og rensk er unødvendig.

Del 2: Krav til hvilke konstruksjonstyper som kan benyttes legges inn som et skal-krav. Her legges også kontaktstøp med drenslag og membran inn som et valgbart alternativ. I læreboktekst skrives det at "Kompletterende krav til sprøytbar membran og kontaktstøp er under utarbeidelse". Målet er å få disse kravene på plass i løpet av høsten.

Referansedokumenter

Endringer

Del 1

Krav a) i 2.3.1 tas bort. Ved å følge kravene i kap. 9 Stabilitetssikring. er det ikke nødvendig å presisere at det ikke skal foregå rutinemessig inspeksjon bak vann- og frostsikringen. Del b) beholdes (tilrettelegging for fjerninspeksjon eller krav til dimensjonering av ekstrem blokklast).

Del 2

Det er naturlig å ta inn også kontaktstøp som en valgbar konstruksjonstype. Krav til disse konstruksjonene må utarbeides.

Vurdering av endringen

Denne kravendringen vil ikke påvirke noen av de etterfølgende parametrene.

R - pålitelighet

N/A

A - tilgjengelighet

N/A

M - vedlikeholdbarhet

N/A

S - sikkerhet

N/A

L - levetid

N/A

K - kapasitet

N/A

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. --Trine Bye Sagen

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres