521 2013 Endringsartikkel 653

1 Endringsinformasjon

EndringsID 653
Forslagsdato 2013-09-12 14:09:28
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Presisering
Bok 521
Kapittel 11 Vann- og frostsikring
Avsnitt
Forslagstekst c) I frostfri del skal det være en vannavskjerming som sikrer at det unngås vanndrypp. Vannavskjermingen skal gå over hele tunnelens lengdeprofil og tverrprofil over sålen

Krav c) i avsnitt 2.1 er ikke godt formulert, og gir ikke et klart svar på om man skal ha gjennomgående vannavskjerming i hele tunnelen eller om det er tenkt deler av tunnelen. Kravet bør gås igjennom og presiseres. Siste setning i krav c) ble tatt inn i regelverket i versjon av 1.1.08. Endringsloggen gir ikke et klart svar på hva som er tenkt.

I tillegg gås hele kapitlet for Vann- og frostsikring igjennom. Det vil ikke komme nye krav, men det gjøres en tydeliggjøring/presisering av kravene i kapitlet i tillegg til at feil rettes. Funksjonskravene i kapitlet tydeliggjøres, og spesifikke krav flyttes til en generell teknisk kravspesifikasjon for vann- og frostsikring.

Bakgrunn for kravet om gjennomgående vannavskjerming er avdekket, og skrives inn i endringsartikkelen. Dette for at vi senere skal kunne vite bakgrunnen for dette kravet. Dette skrives også inn i jernbanekompetanse.no

Referansedokumenter

Vedlegg 1 Opprinnelig versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

Vedlegg 2 Utkast til revidert versjon av teknisk regelverk med kommentarer fra SINTEF

2 Vurdering av endringen

Krav til vannavskjerming: Kravet gjelder gjennomgående vannavskjerming i hele tunnelen. Kravet kom etter erfaringer fra dobbeltsporstunnelene mellom Sandvika og Asker (bygd mellom 2001 og 2003). Det presiseres tydeligere i regelverket hva som er tenkt.

Det vil ikke komme nye krav i kap. for Vann- og frostsikring. Funksjonskravene i kapitlet tydeliggjøres, og spesifikke krav til f.eks. membraner, filterduk, festemateriell osv. beskrives i en generell teknisk spesifikasjon for vann- og frostsikringsløsninger.

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. -Trine Bye Sagen-

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres