521 2015 Endringsartikkel 1266

Endringsinformasjon

EndringsID 1266
Forslagsdato 02.12.2015
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Stabilitetssikring
Avsnitt 2 Stabilitetssikring
Forslagstekst I krav a står følgende: Bergmassen skal klassifiseres etter Q-systemet i hele tunnelens lengde som grunnlag for bestemmelse av stabilitetssikring.

Minimumstykkelse på sprøytebetong i henhold til Q-systemet for god bergmassekvalitet er 5 cm. Av bestandighetshensyn bør sprøytebetong påføres i minimum 8 cm tykkelse. Dette er også i henhold til Statens vegvesens anbefalinger, og er også sjekket ut med Arnstein Aarset, NGI som anbefaler å øke minimumstykkelsen på sprøytebetong til 8 cm.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

I Teknisk regelverk står det følgende om krav til stabilitetssikring: a) Bergmassen skal klassifiseres etter Q-systemet i hele tunnelens lengde som grunnlag for bestemmelse av stabilitetssikring, og senere dokumentasjon av geologi og utført sikring.

I høringsinnspill til tunnelveileder ble det påpekt at det må tydelig fremgå hvilket sikringsnivå Jernbaneverket ønsker å legge seg på. Det bør derfor legges inn en presisering om at dette gjelder "bestemmelse av permanent stabilitetssikring", og av stabilitetshensyn skal det stilles krav om at sprøytebetong skal påføres i minimum 8 cm tykkelse. Dette er også i henhold til Statens vegvesens krav. Dette er også praksis i dag på jernbaneverkets tunneler.

Dagens krav:

a) Bergmassen skal klassifiseres etter Q-systemet i hele tunnelens lengde som grunnlag for bestemmelse av stabilitetssikring, og senere dokumentasjon av geologi og utført sikring.

Forslag til ny kravtekst:

a) Bergmassen skal klassifiseres etter Q-systemet i hele tunnelens lengde som grunnlag for bestemmelse av permanent stabilitetssikring, og senere dokumentasjon av geologi og utført sikring. Av hensyn til bestandighet skal sprøytebetong påføres i minimum 8 cm tykkelse.

R - pålitelighet

Ikke påvirket.

A - tilgjengelighet

Ikke påvirket.

M - vedlikeholdbarhet

Økt tykkelse vil øke bestandighet og levetid og gi mindre vedlikehold.

S - sikkerhet

Ingen påvirket.

L - levetid

Tykkere lag med sprøytebetong vil øke bestandighet og levetid på bergsikringskonstruksjonen.

Ø - økonomi

Det vil i utbyggingsfasen gi en økt kostnad, men i et LCC-perspektiv vil det være gunstig å øke tykkelsen på sprøytebetongen.

K - kapasitet

Ikke påvirket.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

I høring av tunnelpolicy kom det frem at det tydelig må fremgå hvilket sikringsnivå JBV ønsker å legge seg på.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 09:44 (CET)

Prosjekter

hva er ny tekst? --Finn Holom (diskusjon) 7. jan. 2016 kl. 13:21 (CET)

ok--Finn Holom (diskusjon) 12. jan. 2016 kl. 15:34 (CET)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 18:45 (CET)

Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 13:26 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --