521 2015 Endringsartikkel 973

1 Endringsinformasjon

EndringsID 973
Forslagsdato 24.10.2014
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 13
Avsnitt 2 - 4.2.1.5.5 h)
Forslagstekst Teksten

"h) Anvisningsskilt skal vise:

  Telefonnummer til togledersentral" bør kritisk vurderes.

Begrunnelse: - Togleder har nok å gjøre i en krisesituasjon og får ventelig tilstrekkelig informasjon fra ombordpersonalet. - Gir øket belastning på mobilnettet - Publikum bør heller ringe normale nødnumre - Det er ingen grunn til å overlesse nødskilt med ekstra (unødvendig?, lite ønsket?) informasjon.

Forslag, enten

  slett teksten: "Telefonnummer til togledersentral"

eller

  endre teksten til "Anvisningsskilt kan vise telefonnummer til togledersentral." som frittstående tekst ("uten skal").
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Krav til nødkommunikasjon dekkes tilstrekkelig av TSI SRT. Krav h) er et kompletterende nasjonalt krav som ble tatt inn i regelverket i 2010 med følgende begrunnelse: Bedre samsvar mellom regelverk og sikkerhet.

Det vurderes ikke å være nødvendig med kompletterende krav til skilt utover kravet i TSI SRT for å ivareta krav til sikkerhet. Kravet bør derfor endres fra et skal-krav til et kan-krav.

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

2.4 S - sikkerhet

Kravene i TSI SRT er tilstrekkelige for å ivareta sikkerheten.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --