521 2015 Endringsartikkel 973

Endringsinformasjon

EndringsID 973
Forslagsdato 24.10.2014
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 13
Avsnitt 2 - 4.2.1.5.5 h)
Forslagstekst Teksten

"h) Anvisningsskilt skal vise:

  Telefonnummer til togledersentral" bør kritisk vurderes.

Begrunnelse: - Togleder har nok å gjøre i en krisesituasjon og får ventelig tilstrekkelig informasjon fra ombordpersonalet. - Gir øket belastning på mobilnettet - Publikum bør heller ringe normale nødnumre - Det er ingen grunn til å overlesse nødskilt med ekstra (unødvendig?, lite ønsket?) informasjon.

Forslag, enten

  slett teksten: "Telefonnummer til togledersentral"

eller

  endre teksten til "Anvisningsskilt kan vise telefonnummer til togledersentral." som frittstående tekst ("uten skal").
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Krav til nødkommunikasjon dekkes tilstrekkelig av TSI SRT. Krav h) er et kompletterende nasjonalt krav som ble tatt inn i regelverket i 2010 med følgende begrunnelse: Bedre samsvar mellom regelverk og sikkerhet.

Det vurderes ikke å være nødvendig med kompletterende krav til skilt utover kravet i TSI SRT for å ivareta krav til sikkerhet. Kravet bør derfor endres fra et skal-krav til et kan-krav.

R - pålitelighet

Ikke relevant.

A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

S - sikkerhet

Kravene i TSI SRT er tilstrekkelige for å ivareta sikkerheten.

L - levetid

Ikke relevant.

Ø - økonomi

Ikke relevant.

K - kapasitet

Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

ok

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --