521 2016 Endringsartikkel 1314

Endringsinformasjon

EndringsID 1314
Forslagsdato 11.01.2016
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Stabilitetssikring
Avsnitt 2 Stabilitetssikring
Forslagstekst Kontaktstøpen bør inngå som en del av permanentsikringen og sterkt redusert volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen. I Norge har man tradisjonelt tatt hensyn til bergmassens selvbærende evne ved fastlegging av sikringsbehov, og vurdert vannsikringsløsningen uavhengig av bergsikringskonstruksjonen.

Forslag til kravtekst:

  • Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Kontaktstøpt betonghvelv med membran er i direktekontakt med berget via en membran med bakenforliggende filtduk montert på avrettet bergsikring. Deretter etableres en 30 cm kontinuerlig uarmert kontaktstøp. Betongstøpens funksjon er å beskytte og å holde membranen på plass. 30 cm kontaktstøp kan virke som en del av bergsikringen, og det enkelte tunnelprosjekt bør ut fra sine forutsetninger vurdere nivå på permanentsikring.

R - pålitelighet

Ingen endring.

A - tilgjengelighet

Ingen endring.

M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

S - sikkerhet

Ingen endring.

L - levetid

Ingen endring.

Ø - økonomi

Ved å la kontaktstøpen inngå som en del av permanentsikringen vil man sterkt kunne redusere volumet av denne. Dette vil bedre økonomien i løsningen.

K - kapasitet

Ingen endring.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport vedtatt i Jernbanedirektørens ledermøte: "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp".

Høringskommentarer

Forslaget til endring er beskrevet i rapport "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp", og har vært på høring internt i Jernbaneverket, til eksterne rådgivere, Statens vegvesen og Trafikverket. Flere påpekte at dette var fornuftig av prosjektene å vurdere om betongstøpen kan inngå som en del av permanentsikringen.

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 13. jan. 2016 kl. 11:07 (CET)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 12. jan. 2016 kl. 14:43 (CET)

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --