521 2017 Endringsartikkel 1785

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1785
Forslagsdato 30.05.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 10
Avsnitt 2 TSI-krav 4.2.1.6
Forslagstekst Følgende utsagn er i konflikt med TRV 510/6, avsnitt 11.1 c)

"Håndløperen skal bestå av materiale som ikke er elektrisk ledende."

Utsagnet slettes og kan eventuelt erstattes med: Elektrisk sikkerhet for håndløper av et ledende/isolert materiale er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Tunneler, kulverter og snøoverbygg.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravet om ikke ledende håndløper er ikke hentet fra risikoanalysene for sikkerhet i jernbanetunneler som ble utført i 1993 og 1996 (DNV). Kravet har således sin bakgrunn fra felles elektro. Håndløperen kan i dag også ha innebygget lys/ledelys og ref. TSI SRT 4.2.1.5.4 og kravet om ikke ledende håndløper virker derfor unødvendig begrensende for valg av løsninger. Det er allerede et krav i Felles elektro om jording av ledende håndløpere og den foreslåtte endringen av kravet vil dermed føre til bedre samsvar mellom tunnel- og felles elektro-regelverket i TRV.

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning

2.5 L - levetid

Ingen påvirkning

2.6 Ø - økonomi

Økt fleksibilitet i valg av løsninger vil kunne gi rimeligere løsninger

2.7 K - kapasitet

Ingen påvirkning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales. /TBS

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 13:20 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 13. des. 2017 kl. 10:36 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:22 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 16:07 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --