521 2018 Endringsartikkel 1925

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1925
Forslagsdato 29.11.2017
Forslagsstiller Siri Ann Lorentzen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 8
Avsnitt 3.2.1
Forslagstekst e) Fiber skal være iht. NS-EN 14489-1 Fibre for betong, Del 1 stålfibre. Det skal benyttes bestandighetsklasse M40 der lekkasjevann kommer fra saltvann eller aggressive miljøer. Minimum tykkelse på sprøytebetong i miljøer med saltholdig eller aggressivt lekkasjevann skal være 100 mm.
Referansedokumenter

Notat plastfiberforbud 291117

Vedlegg 1 epost fra SVV

Vedlegg 2 Nyhetsbrev 3 2015

Vedlegg 3 Bot Ryfast

2 Vurdering av endringen

Denne kravendringen begrunnes med miljøhensyn. Det er gjort en vurdering av fibertype i sprøytebetong til stabilitetssikring, samt vurdering av tykkelse for bestandighetshensyn.

1. Plastfiber:

Kravet er foreslått endret med bakgrunn i forventninger fra Miljødirektoratet.

I de siste årene har noen tunnelprosjekter opplevd problemer med forurensning av vann pga. plastfiber fra sprøytebetong. Det er nærmest umulig å samle plastfiber med lenser rundt deponeringsområder, og det er et stort spredningspotensiale for plastfiber når det først er kommet ut i naturen. Forbudet mot plastfiber er kun av miljøhensyn, og har ikke materialtekniske årsaker. Stålfibre spres ikke med vind og vann, og vil med tiden brytes ned pga. rust, og har ikke noen kjent skadelig effekt på vannmiljøet.


2. Tykkelse av sprøytebetong:

Kravet om å benytte plastfiber i sprøytebetong ble innført i Statens vegvesens håndbok i 2007 på bakgrunn av bekymring for at stålfiber vil korrodere pga. saltvann, og senere observasjoner støttet dette. Kravet om kun å benytte plastfiber gjaldt kun undersjøiske tunneler. For andre tunnelprosjekter var det valgfritt å benytte enten plast- eller stålfiber. For å ivareta langtidsbestandighet av sprøytebetong ved innføringen av forbud mot bruk av stålfiber i 2015, endret Statens vegvesen kravet til tykkelse av sprøytebetong i områder med lekkasjevann av saltvann til minimum 100 mm.

I endringsforslaget foreslås det å øke minimum sprøytebetongtykkelse til 100 mm i områder med saltvann og aggressive miljøer. Fagansvarlig har definert hva som menes med aggressive miljøer i henhold til tabell 11 i Norsk Betongforenings publikasjon no.7.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Notat plastfiberforbud 291117

Vedlegg 1 epost fra SVV

Vedlegg 2 Nyhetsbrev 3 2015

Vedlegg 3 Bot Ryfast

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst:

2.4 Sprøytebetong

f) Av hensyn til bestandighet/levetid skal sprøytebetongen utføres med gjennomsnittstykkelse ikke mindre enn 80 mm, og med god kontroll med akseleratortilsetningen.


Ny tekst:

2.4 Sprøytebetong

f) Sprøytebetong skal minumum være i bestandighetsklasse M45, og minimum gjennomsnittlig tykkelse skal ikke være mindre enn 80 mm.

g) I eksponeringsklasse XA3, XD2, XD3, XS2, XS3 og XSA skal det benyttes bestandighetsklasse M40, og minimum gjennomsnittlig tykkelse skal ikke være mindre enn 100 mm.

h) Av miljøhensyn skal fiber i sprøtytebetong for stabilitetssikring være av stål i henhold til NS-EN 14489-1 Fibre for betong, Del 1 stålfibre.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 09:57 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 10:52 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 16:08 (CEST)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 18:30 (CEST)kontrollert

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --