522 2011 Endringsartikkel 194

1 Endringsinformasjon

EndringsID 194
Forslagsdato 2011-12-19
Forslagsstiller Trond Børsting
Klassifisering Kravendring
Bok 522
Kapittel 7
Avsnitt 3
Forslagstekst Vedlikeholdstiltak på stikkrenner, åpen drenering, lukket drenering og kummer bør skjerpes mht økt nedbør og klimaendringer fra at tiltak bør iverksettes når 1/3 av tverrsnittet er oppslammet til tiltak bør iverksettes når 1/5 av tverrsnitt er oppslammet.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt robushet

2.2 A - tilgjengelighet

Økt oppetid/tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt fokus på drensanlegg/vedlikehold

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet mht bedre avrenning ved flom/ekstrem nedbør

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 K - kapasitet

Ingen endring

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

Konferert bla BTU ved fagansvarlig Knut Karlsen

3 Innstilling fra fagansvarlig

Økt robusthet krever skjerping av anbefaling mht vedlikehold av drensanlegg.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.