525 2015 Endringsartikkel 1040

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1040
Forslagsdato 12.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel Laster
Avsnitt 5.4 Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen
Forslagstekst Ny TSI Infrastruktur inneholder følgende krav til dynamiske effekter av vertikale laster på nye bruer:

(2) For bridges for speeds over 200 km/h where EN 1991-2:2003/AC:2010 paragraph 6.4.4 requires a dynamic analysis to be carried out the structure shall additionally be designed for HSLM defined in EN 1991-2:2003/AC:2010 paragraphs 6.4.6.1.1 (3) to (6) inclusive.

(3) It is permissible to design new bridges such that they will also accommodate an individual passenger train with higher axle loads than covered by HSLM. The dynamic analysis shall be undertaken using the characteristic value of the loading from the individual train taken as the design mass under normal payload in accordance with Appendix K with an allowance for passengers in standing areas in accordance with Note 1 of Appendix K.

TRV inneholder krav til "videre detaljerte beregninger" for å ivareta dynamiske effekter ved høyere hastigheter enn 200 km/h, uten at det er spesifisert hvilke metoder/lastmodeller som skal anvendes.

Foreslår at det tilføyes en spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 paragraphs 6.4.6.1.1 for beregninger av dynamiske effekter ved hastighet over 200 km/h

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen sikrer samsvar med ny TSI Infrastruktur

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedliikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TSI Infrastruktur november 2014

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør gjennomføres med følgende tekst:

Hvor egenskapene til konstruksjonen er slik at de ikke ligger innenfor grensene spesifisert i Figur 8, eller hvis trafikkhastigheten er større enn 200 km/h, er det en risiko for at resonans eller betydelige vibrasjoner av dekket kan forekomme (med en overskridelse av godkjente akselerasjoner, enderotasjon av konstruksjon, dekkedreining, ...). Disse dynamiske effektene er ikke dekket av de dynamiske faktorene spesifisert i Dynamisk faktor Φ og videre detaljerte beregninger skal utføres i henhold til EN 1991-2:2003/AC:2010, paragraf 6.4.6. For hastigheter over 200 km/h skal beregningene også inkludere bruk av lastmodell HSLM.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres