525 2015 Endringsartikkel 1194

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1194
Forslagsdato 26.08.2015
Forslagsstiller Arne Vik
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3.6 Rekkverk
Forslagstekst Det er utført endring av innfestningen av rekkverkstolpene på bruer. Endringen er at nå skal utspringer i betongen utgå og det nye forslaget er at stolpene skal festes

til innstøpte boltegrupper.

Referansedokumenter

Oppriss rekkverk Plater Rekkverksstendere

2 Vurdering av endringen

Endringen gjøres for å få en bedre løsning for innfestningen av rekkverksstolpene. Spesielt så vil den nye løsningen føre til mindre vedlikehold og øke levetiden.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Den nye løsningen vil føre til mindre vedlikehold av innfestningen av rekkverk

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Levetiden vil øke

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2015 kl. 08:39 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 09:35 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 07:22 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 15:04 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --