525 2015 Endringsartikkel 1194

Endringsinformasjon

EndringsID 1194
Forslagsdato 26.08.2015
Forslagsstiller Arne Vik
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3.6 Rekkverk
Forslagstekst Det er utført endring av innfestningen av rekkverkstolpene på bruer. Endringen er at nå skal utspringer i betongen utgå og det nye forslaget er at stolpene skal festes

til innstøpte boltegrupper.

Referansedokumenter

Oppriss rekkverk Plater Rekkverksstendere

Vurdering av endringen

Endringen gjøres for å få en bedre løsning for innfestningen av rekkverksstolpene. Spesielt så vil den nye løsningen føre til mindre vedlikehold og øke levetiden.

R - pålitelighet

Ingen endring

A - tilgjengelighet

Ingen endring

M - vedlikeholdbarhet

Den nye løsningen vil føre til mindre vedlikehold av innfestningen av rekkverk

S - sikkerhet

Ingen endring

L - levetid

Levetiden vil øke

Ø - økonomi

Ingen endring

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen anbefales

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2015 kl. 08:39 (CEST)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 09:35 (CEST)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 07:22 (CEST)

Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 15:04 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --