525 2015 Endringsartikkel 1246

Endringsinformasjon

EndringsID 1246
Forslagsdato 04.11.2015
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Betongkonstruksjoner
Avsnitt 2.2 Spennkraft for spennkabler
Forslagstekst Dette taket på størrelsen på spennkablene kan fjernes. I og med at vi har krav til minst 6 spennkabler i hver bjelke så kan dette taket utgå. Det er heller ikke et slikt krav i Eurokodene. Brutverrsnittet blir mindre ved å benytte større spennkabler i og med at det blir bedre plass til kablene og dermed så blir det mindre vekt.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Det er krav om minst 6 spennkabler i hver bjelke så vi mener at øvre tak på spennkablene på 3200 KN kan utgå. Det er heller ikke et slikt krav i Eurokodene.

R - pålitelighet

Ingen endring

A - tilgjengelighet

Ingen endring

M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

S - sikkerhet

Ingen endring

L - levetid

Ingen endring

Ø - økonomi

Brutverrsnittet blir mindre ved å benytte større spennkabler i og med at det blir bedre plass til kablene og dermed mindre vekt.

K - kapasitet

Ingen endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen bør gjennomføres. Når det nå bygges større bruer så er dette viktig.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 10. nov. 2015 kl. 08:40 (CET)

Prosjekter

OK--Finn Holom (diskusjon) 4. nov. 2015 kl. 14:50 (CET)

Infrastruktureier

OK-JMe

Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 10. nov. 2015 kl. 23:51 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres