525 2015 Endringsartikkel 1246

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1246
Forslagsdato 04.11.2015
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Betongkonstruksjoner
Avsnitt 2.2 Spennkraft for spennkabler
Forslagstekst Dette taket på størrelsen på spennkablene kan fjernes. I og med at vi har krav til minst 6 spennkabler i hver bjelke så kan dette taket utgå. Det er heller ikke et slikt krav i Eurokodene. Brutverrsnittet blir mindre ved å benytte større spennkabler i og med at det blir bedre plass til kablene og dermed så blir det mindre vekt.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Det er krav om minst 6 spennkabler i hver bjelke så vi mener at øvre tak på spennkablene på 3200 KN kan utgå. Det er heller ikke et slikt krav i Eurokodene.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Brutverrsnittet blir mindre ved å benytte større spennkabler i og med at det blir bedre plass til kablene og dermed mindre vekt.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen bør gjennomføres. Når det nå bygges større bruer så er dette viktig.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 10. nov. 2015 kl. 08:40 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Finn Holom (diskusjon) 4. nov. 2015 kl. 14:50 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK-JMe

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 10. nov. 2015 kl. 23:51 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres