525 2016 Endringsartikkel 1528

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1528
Forslagsdato 06.09.2016
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt
Forslagstekst Kapittelet er gjennomgått som helhet, se vedlegg. Nye tekst er markert med rød farge, tekst som skal vurderes nærmere er markert med blå farge og tekst som anbefales fjernet er markert i gul farge. Oversikt over foreslåtte kravendring og nye krav er lagt inn i egen tabell, se endringsartikkel.
Referansedokumenter

525 Revidert 201608.pdf

Følgende endringer og nye krav er anbefalt:

Avsnitt Krav Tidligere kravtekst Ny kravtekst
3.2 Drenering Ved søyler og over trafikkerte veier skal vannet føres ned i rør. Vannavløp skal lokaliseres slik at underliggende konstruksjoner og trafikkerte arealer ikke nedfuktes. I nedløpsområdet skal det sørges for nødvendig erosjonssikring.
3.6.1 Jernbaneverkets standard rørrekkverk Rekkverkstenderne leveres i varmforsinket utførelse, etter NS 1978. Rekkverkstenderne leveres i varmforsinket utførelse, etter NS 1978. Fotplaten skal ikke varmforsinkes hvis den er i kontakt med fersk betong. Standard rekkverkshøyde er endret fra 1.1 til 1.2 m.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Økt levetid pga. økt beskyttelse av konstruksjonen ved overflatevann (3.2) og bedre korrosjonsbeskyttelse (3.6.1)

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Gjennomgang av 525, kap. 4, 5 og 7

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt gjennomført iht. forslagstekst vist i tabellen over.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 09:13 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:07 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:09 (CEST)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 09:24 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --