525 2016 Endringsartikkel 1531

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1531
Forslagsdato 06.09.2016
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Laster
Avsnitt
Forslagstekst Det er en del uoverensstemmelser med NS-EN 1991-2-2003+NA-2010 (Eurokode 1). Disse foreslås rettet.
Referansedokumenter

525 Revidert 201608.pdf

2 Vurdering av endringen

Endringene medfører i prinsippet en tilpasning til den praksis som har vært fulgt ved prosjektering av bruer de siste årene.

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Gjennomgang av 525, kap. 4, 5 og 7

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringene tas inn iht. generell gjennomgang.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:11 (CEST)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 09:39 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --