525 2016 Endringsartikkel 1531

Endringsinformasjon

EndringsID 1531
Forslagsdato 06.09.2016
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Laster
Avsnitt
Forslagstekst Det er en del uoverensstemmelser med NS-EN 1991-2-2003+NA-2010 (Eurokode 1). Disse foreslås rettet.
Referansedokumenter

525 Revidert 201608.pdf

Vurdering av endringen

Endringene medfører i prinsippet en tilpasning til den praksis som har vært fulgt ved prosjektering av bruer de siste årene.

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Gjennomgang av 525, kap. 4, 5 og 7

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringene tas inn iht. generell gjennomgang.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:11 (CEST)

Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2016 kl. 09:39 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --