525 2017 Endringsartikkel 1601

Endringsinformasjon

EndringsID 1601
Forslagsdato 01.12.2016
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Betongkonstruksjoner
Avsnitt 4.2 Spennarmering
Forslagstekst Hvis skjøting av spennkabler utføres med skjøtekoblinger, skal maksimalt 2/3 av kablene skjøtes i samme snitt (støpeskjøt). Snitt med avstand fra hverandre mindre enn 2 • tverrsnittshøyden skal regnes som samme snitt.

erstattes med

Ved skjøting av spennkabler skal NS EN 1992-2-2:2005/NA:2010 pkt. NA.8.10.4 anvendes.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringen er en tilpasning til gjeldende eurokode

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen utføres som angitt i forslaget.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 15:48 (CET)

Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 21:44 (CET)

Infrastruktureier

ok --Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:18 (CET)

Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 08:46 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --