525 2017 Endringsartikkel 1677

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1677
Forslagsdato 26.01.2017
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5
Avsnitt 9
Forslagstekst Krav om ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner innføres. Det foreslås at kravene samsvarer med håndbok V138 og V139 (SVV) og VD-rapport 32.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget er i overensstemmelse med anbefalinger fra prosjektet Klima og transport som har vært et samarbeidsprosjekt mellom SVV og JBV.

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

For vurderingen av endringen vises det til Sluttrapport for "Klima og transport", mai 2013

2.9 Høringskommentarer

Endringen baserer seg på anbefalinger i et tverrfaglig prosjekt mellom SVV og JBV og det vises til høringer i selve prosjektet.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Følgende tekst foreslås:

Ulykkeslaster fra steinspranglast

For dimensjonering av steinspranglast på overbygg skal Statens Vegvesen «VD rapport 32 Sikring av veger mot steinskred» vedlegg 1 anvendes.

Ulykkeslaster fra snøskred

For dimensjonering av snøskredlast på overbygg skal Statens Vegvesen håndbok V138 anvendes.

Ulykkeslaster fra flom- og sørpeskred

For dimensjonering av flom- og sørpeskredlast på overbygg skal Statens Vegvesen håndbok V139 anvendes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:47 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:39 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:37 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:39 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --