525 2017 Endringsartikkel 1938

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1938
Forslagsdato 12.12.2017
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5.3.1 Anvendelsesområde
Avsnitt
Forslagstekst Tekst må endres. Dynamiske faktorene gjelder for hastigheter V ≤ 200 km/h

Ny tekst: "Disse dynamiske faktorene gjelder kun for hastigheter V ≤ 200 km/h" dette for å samsvare med Eurokode og TSI INF.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen er en tilpasning til Eurokode-

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er en ren tilpasning til Eurokode NS-EN 1991-2-2003+NA-2010, kap. 6.4.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 13:20 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 15:15 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok Har vi så en oppskrift for hastigheter større enn 200km/h? --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:25 (CET)

NS-EN 1991-2 6.4 beskriver metoden som skal benyttes for beregning av dynamiske effekter for hastigheter over 200km/h. --Barjua (diskusjon) 18. jan. 2018 kl. 12:10 (CET)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:54 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --