525 2017 Endringsartikkel 1938

Endringsinformasjon

EndringsID 1938
Forslagsdato 12.12.2017
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5.3.1 Anvendelsesområde
Avsnitt
Forslagstekst Tekst må endres. Dynamiske faktorene gjelder for hastigheter V ≤ 200 km/h

Ny tekst: "Disse dynamiske faktorene gjelder kun for hastigheter V ≤ 200 km/h" dette for å samsvare med Eurokode og TSI INF.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Endringen er en tilpasning til Eurokode-

R - pålitelighet

Ikke relevant

A - tilgjengelighet

Ikke relevant

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

S - sikkerhet

Ikke relevant

L - levetid

Ikke relevant

Ø - økonomi

Ikke relevant

K - kapasitet

Ikke relevant

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen er en ren tilpasning til Eurokode NS-EN 1991-2-2003+NA-2010, kap. 6.4.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 13:20 (CET)

Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. jan. 2018 kl. 15:15 (CET)

Infrastruktureier

ok Har vi så en oppskrift for hastigheter større enn 200km/h? --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:25 (CET)

NS-EN 1991-2 6.4 beskriver metoden som skal benyttes for beregning av dynamiske effekter for hastigheter over 200km/h. --Barjua (diskusjon) 18. jan. 2018 kl. 12:10 (CET)

Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:54 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --