525 2018 Endringsartikkel 1788

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1788
Forslagsdato 31.05.2017
Forslagsstiller John Magne Hembre
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5.12
Avsnitt Vedlegg b
Forslagstekst Hei

Etter samtale med Arne Vik 31.05.2017 foreslår jeg å fjerne siste avsnitt under "Forutsetninger for utmattingslast" fra Bane NORs tekniske regelverk. Teksten jeg foreslår å fjerne lyder:

"Ved beregning av utmatting i nye konstruksjoner, skal ikke denne reduserte dynamiske effekten benyttes med mindre brua alltid vil bli trafikkert med hastighet mindre enn 22 m/s (79,2 km/h)."

Grunnen til at jeg mener denne formuleringen bør fjernes er at denne reduserte dynamiske faktoren for utmatting gjelder for hastigheter opp til 200 km/t i Eurokoden (se NS-EN 1991-2 Annex D.1). Det er tilsynelatende ingen grunn til at denne hastigheten skal være 79,2 km/t i Bane NORs regelverk, dette kapittelet for øvrig er ren avskrift fra Eurokode.

Alternativt til å fjerne denne formuleringen kunne man endret den maksimale hastigheten slik at formuleringen blir:

"Ved beregning av utmatting skal ikke denne reduserte dynamiske effekten benyttes med mindre brua alltid vil bli trafikkert med hastighet mindre enn 200 km/t."

Dette er kanskje en bedre løsning. Hvis man først skal skrive av Eurokoden i stedet for å referere til den bør man nok i det minste ha med alle forutsetningene.

Mvh John Magne Hembre Siv.ing brukonstruksjoner Bane NOR

Referansedokumenter

2017_05_31_12_50_00_Bruer_og_konstruksjoner_Prosjektering_og_bygging_Laster_Vedlegg_Basis_for_prosed.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst:

Ved beregning av utmatting i nye konstruksjoner, skal ikke denne reduserte dynamiske effekten benyttes med mindre brua alltid vil bli trafikkert med hastighet mindre enn 22 m/s (79,2 km/h).

endres til:

Ved beregning av utmatting i nye konstruksjoner, skal ikke denne reduserte dynamiske effekten benyttes med mindre brua alltid vil bli trafikkert med hastighet mindre enn 200 km/h.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 10. sep. 2018 kl. 13:49 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 13:18 (CEST) OK--Kjell.holter (diskusjon) 8. sep. 2018 kl. 12:11 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 12:37 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2018 kl. 17:33 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --