525 2018 Endringsartikkel 1930

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1930
Forslagsdato 04.12.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Overgangsbruer
Avsnitt 2 Fri bredde og fri høyde
Forslagstekst Krav a) Fri bredde:

1: Begrunnelsen for kravet >4 meter bør angis i teksten.

2: For å sikre plass til framtidige AT-ledere foreslås det å legge til følgende underkrav og lærebokstoff:

1. Utførelse: Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Lærebokstoff: Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ingen endring

2.4 S - sikkerhet

ingen endring

2.5 L - levetid

ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Normalt vil eksisterende krav sikre nødvendige bredde, men utførelseskravet vil sikre fremtidig utbyggbarhet til AT for alle nye bruer

2.7 K - kapasitet

ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Kravendringen er utført i samarbeid med kontaktledningsmiljøet i Teknologi og regelverk

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det innføres et utførelseskrav og en lærebokstekst i tillegg til eksisterende krav. Kravet a) under er det eksisternede kravet som ikke endres, mens utførelseskravet og teksten i grå boks representerer kravendringen.

Forslag til ny kravtekst:

a) Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være ≥ 4,0 m. Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være ≥ 4,0 m. Se for øvrig NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 kapittel. 4.5.

1. Utførelse: Fri bredde skal settes slik at det også blir mulig å føre to nåværende eller framtidige forsterkningsledere/AT-ledere uisolert under brua.

Krav til isolasjonsavstander for forsterkningsledere/AT-ledere står i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse, Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilknyttede anlegg med nominell spenning mot jord på 15 kV.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2018 kl. 12:09 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2018 kl. 14:53 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 1. feb. 2018 kl. 10:04 (CET) Det burde vel egentlig også være mulig å løse framføringe av AT ledere på samme måte som i dagen, ved å sikre at frihøyden under brua er tilstrekkelig. Men dette vil jo alltid være avhengig av de topografiske forholdene.

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 1. feb. 2018 kl. 08:11 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --