525 2019 Endringsartikkel 2178

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2178
Forslagsdato 05.11.2018
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3.6.1 Bane NORs standard rørrekkverk
Forslagstekst Krav a, underkrav 8 sier følgende:

Utførelse: For bruer lengre enn 300 m skal det tas spesielle hensyn pga. induksjon fra kontaktledningsanlegg. Her kreves det utisolering av seksjoner av rekkverket. Jf. Forskrifter for elektriske jernbaneanlegg.

Dette kravet er helt unødvendig. Rekkverket kan være sammenhengende over lang strekning så lenge det er koplet til returkretsen i hver ende eller har god forbindelse til jord underveis. En eventuell indusert spenning vil uansett bli avledet til brukonstruksjonen via stolpene.

Foreslår at dette underkravet slettes.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Fjernet punkt som er dekket av krav fra andre bok av teknisk regelverk --Azikam (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 09:21 (CET)

2.2 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.3 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.5 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.6 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant

2.7 Ø - økonomi

Ikke relevant Har betydning fordi man sparer sveising på stolpene hver 2. meter --Azikam (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 09:21 (CET)

2.8 K - klima og miljø

Ikke relevant

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant

2.10 Høringskommentarer

Ikke relevant

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales innvilget

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 13:53 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 18. jan. 2019 kl. 11:28 (CET) OK. her kunne det vel vært beskrevet under "øknonomi" at endringen er kostnadsbesparende?--Magheg (diskusjon) 25. jan. 2019 kl. 09:40 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 22. jan. 2019 kl. 17:46 (CET)

4.4 Teknologi

OK fra Tore, Elkraft--Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2019 kl. 09:42 (CET) --Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 21:12 (CET)ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 00:06 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --