525 2019 Endringsartikkel 2244

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2244
Forslagsdato 28.01.2019
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt 4.3
Forslagstekst Bruas overbygning skal prosjekteres slik at den minst kan oppta en setningsdifferanse på 1/1000 av avstanden mellom fundamentaksene eller, ved lange spenn, inntil 50 mm.

Dersom beregnet setningsdifferanse mellom nabofundamenter er større enn 1/1000 av avstanden mellom fundamentaksene eller større enn 50 mm, skal alternativ fundamenteringsmetode vurderes, for eksempel fundamentering på peler.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Anbefales innvilget

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mindre vedlikehold for både bru og spor pga. mindre behov for sporjustering

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid

2.6 Ø - økonomi

Bedre økonomi pga. mindre vedlikeholdskostnader

2.7 K - klima og miljø

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

N400 Kap. 11.1.7

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:45 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:59 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 08:25 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 19:06 (CET) ok. TRV hadde ikke noe krav om dette, og derfor har vi lagt inn dette nye kravet.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2019 kl. 13:01 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --