525 2019 Endringsartikkel 2414

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2414
Forslagsdato 26.08.2019
Forslagsstiller Åsmund Tøsse
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5 Kontroll og godkjenning, bokstav c
Forslagstekst c) Modellbasert kontroll

• Bestilling av kontroll Ved bestilling av modellbasert kontroll skal dette angis i feltet "Beskrivelse" i bestillingsskjemaet

• Oppstartsmøte Ved oppstart av prosjekteringskontrollen, kan det ved behov, kreves et oppstartsmøte med prosjekterende, kontrollerende og byggherre.

• Innlevert dokumentasjon Ved modellbasert kontroll skal det i tillegg til dokumentasjon nevnt i 5.b) leveres følgende: ○ Gjennomføringsplan for prosjektet ○ Beskrivelse av fagmodellen

• Modellen leveres i åpent format, fortrinnsvis ifc. Dersom det er ønskelig med leveranse andre formater, skal dette avklares med Teknologi i forkant av leveranse.

Teknologi forbeholder seg retten til å kreve tegninger

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravet omhandler godkjenning av bruer som er utført med modellbasert prosjektering dvs. prosjektert og beskrevet uten å produsere tegninger.

Nåværende tekst:

"c) For BIM-modell gjelder følgende:

  • Modellbasert prosjekteringskontroll skal avklares med Teknologi på forhånd.
  • Prosjekteringsgrunnlag og beregningsrapport skal sendes separat.
Teknologi forbeholder seg retten til å kunne kreve tegninger."

Ny tekst:

"c) Modellbasert kontroll

  • Bestilling av kontroll

Ved bestilling av modellbasert kontroll skal dette angis i feltet "Beskrivelse" i bestillingsskjemaet

  • Oppstartsmøte

Ved oppstart av prosjekteringskontrollen, kan det ved behov, kreves et oppstartsmøte med prosjekterende, kontrollerende og byggherre.

  • Innlevert dokumentasjon

Ved modellbasert kontroll skal det i tillegg til dokumentasjon nevnt i 5.b) leveres følgende:

    • Gjennomføringsplan for prosjektet
    • Beskrivelse av fagmodellen
  • Modellen leveres i åpent format, fortrinnsvis ifc. Dersom det er ønskelig med leveranse andre formater, skal dette avklares med Teknologi i forkant av leveranse.
Teknologi forbeholder seg retten til å kunne kreve tegninger."

Kravet anbefales utvidet etter erfaringer fra en godkjennings prosess utført på en brumodell (modellbasert prosjektering). Endringene vil gi konsulentene bedre informasjon for å kunne forebrede modellene sine for kontroll og godkjenning.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Det forenkler godkjenningsprosessen og sparer mye tid.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 14:38 (CEST) Dette er mer en presisering enn en endring av krav.

3 Innstilling fra fagansvarlig

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:10 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 15:27 (CEST) ok, men lurer på om det er noen kriterier for når Teknologi krever tegninger --Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:29 (CEST)

--Barjua (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 14:01 (CEST)Ikke noen konkrete kriterier per i dag. Vi vil presisere denne teksten når vi får bredere erfaring med kontroll av modeller.

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 07:52 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:12 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --