525 2020 Endringsartikkel 2229

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2229
Forslagsdato 17.01.2019
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5. Laster
Avsnitt 8. Ulykkeslaster
Forslagstekst Regelverket mangler tekst om islast som skal brukes for prosjektering av bruer.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dette er relevant siden islasten er ikke omtalt i regelverket

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet

2.5 L - levetid og kapasitet

Økt levetid og kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - klima og miljø

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statensvegvesen HB N400 Bruprosjektering

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Islast er en naturlast som må tas hensyn til under dimensjonering for konstruksjoner i kontakt med vann. Denne lasten skal defineres som miljølaster og ikke som ulykkeslaster.

Forslaget anbefales ved å tilføye nytt avsnitt i Bruer/Prosjektering og bygging/Laster med følgende tekst

TRV:04992

a) Det henvises til Statens vegvesen Håndbok N400 Bruprosjektering kapittel 5.4.7 Islast.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:55 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:07 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:42 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:27 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:32 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --