525 2020 Endringsartikkel 2401

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2401
Forslagsdato 13.08.2019
Forslagsstiller Åsmund Tøsse
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 3.3. Fuktisolasjon punkt a)
Forslagstekst Det foreslås at krav til fuktisolasjon av betongkonstruksjoner for jernbanetrafikk fjernes. Se vedlegg for argumentasjon.
Referansedokumenter

Fuktisolasjon på jernbanebruer_KS.pdf

2 Vurdering av endringen

Eksisterende krav:

a) For betongkonstruksjoner skal betongoverbygningens overside og kantbjelkers innside påføres fuktisolering type A3 iht. prosess 87.13 etter Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.

Forslag til kravendring:

a) For betongkonstruksjoner med ballastspor skal betongoverbygningens overside og kantbjelkers innside påføres fuktisolering type A3 iht. prosess 87.13 etter Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring da kravet ikke endres for ballastbruer der fuktskader er skjult ved inspeksjoner.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring da kravet ikke endres for ballastbruer der fuktskader er skjult ved inspeksjoner.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring da kravet ikke endres for ballastbruer der fuktskader er skjult ved inspeksjoner.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring da kravet ikke endres for ballastbruer der fuktskader er skjult ved inspeksjoner. Fuktskader på bruer med ballastfritt spor vil oppdages under inspeksjon.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring da det er tilstrekkelig å oppdage ev. fuktskader på bruer med ballastfritt spor under inspeksjon.

2.6 Ø - økonomi

Lavere kostnader da kravet til fuktisolasjon på bruer med ballastfritt spor bortfaller.

2.7 K - klima og miljø

Bedre miljø da fuktisolasjon bl.a. inneholder bitumen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet gjennomføres som angitt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 14:04 (CET)

4.2 Prosjekter

Kravendring er foreslått til å også gjelde ballastspor, og er begrunnet med følgende:

  • Dagens krav til overdekning og bestandighetsklasse på betong overoppfyller gjeldene europeiske anbefalinger for 100 års levetid
  • RAMS-kriteriene vurderes dermed å være oppfylt også for ballastspor
  • En fuktisolasjon vil tilsvarende som overkant av brudekket ikke inspiseres. Levetid og bestandighet for en fuktisolasjon er trolig lavere enn en det for betongen, og en fjerning av fuktisolasjon vil dermed ikke ha konsekvenser for levetiden til betongen
  • Ettersom de fleste konstruksjonene våre er med ballastspor, vil det gi en vesentlig bedre effekt på økonomi og klima og miljø

Endringen gjennomføres som angitt, og en revisjon for ballastspor kan eventuelt revurderes på et senere tidspunkt --Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 13:26 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 10:54 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 15:10 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --