525 2021 Endringsartikkel 2784

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2784
Forslagsdato 14.10.2020
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Overgangsbruer
Avsnitt Nytt avsnitt
Forslagstekst Nytt avsnitt

7. Seismisk klasse

Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. Forøvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det manglet tydelig definisjon av seismisk klasse for overgangsbruer over jernbane i bok 525 kapittel 11 Overgangsbruer.

Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. Forøvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges.

3 Vurdering av endringen

Det utarbeides et nytt avsnitt under kapittel 11 Overgangsbruer der krav til seismisk klasse tas inn.

3.1 R - pålitelighet

Klargjøring av vannlig praksis.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mhp jordskjelv.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Minimal endring i prosjekteringskostnad.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

NS-EN 1998-2-2005+A1-2009+A2-2011+NA-2014.

3.9 Høringskommentarer

Ikke relevant

4 Innstilling fra fagansvarlig

Vi får ofte spørsmål om seismisk klasse for overgangsbruer. Dette forbedrer praksis for prosjektering av overgangsbruer. Det er aktuelt med seismisk klasse 2 og 3 for overgangsbruer avhengig av hvor kritisk er sikkerheten til konstruksjonen. Det manglet tydelig definisjon av seismisk klasse for overgangsbruer over jernbane i bok 525 kapittel 11 Overgangsbruer. Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. Forøvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges. Nytt avsnitt 7 legges inn i kapittel 11 med følgende tekst: "7 Seismisk klasse Overgangsbruer over jernbanen skal ikke ha lavere seismisk klasse enn seismisk klasse II. Forøvrig skal regler i nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-2 følges."

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 15:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 09:14 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 13:53 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 22:33 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 09:50 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 11:12 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!