525 2021 Endringsartikkel 2863

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2863
Forslagsdato 08.12.2020
Forslagsstiller Ian Willoughby
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Betongkonstruksjoner
Avsnitt 2.1 b)
Forslagstekst Nåværende tekst:

TRV:05876

b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.

Foreslår at det legges inn en fast unntak for bruk av SV-Lavvarme som ligger i bestandighetsklasse MF45 i henhold til Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2 Prosess 84.4. Forslag til ny tekst:

b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.

1. Unntak: Ved bruk av SV-Lavvarme skal bestandighetsklasse være MF45.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det stilles bestandighetskrav til betongkonstruksjoner gjennom krav til bl.a. bruk av lavvarmebetong. Betegnelse for lavvarme er tatt inn i regelverket for å unngå at det må søkes dispenasjon i hvert enkelt tilfelle.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.2 A - tilgjengelighet

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.4 S - sikkerhet

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.5 L - levetid og kapasitet

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.6 Ø - økonomi

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.7 K - klima og miljø

Kravet har tidligere blitt håndtert gjennom dispensasjonssøknader.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Tidligere tekst:

TRV:05876

b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.


Ny tekst:

TRV:05876

b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.

1. Unntak: Ved bruk av SV-Lavvarme skal bestandighetsklasse være MF 45.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 11:32 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2021 kl. 09:30 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2021 kl. 13:02 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 23:01 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 7. sep. 2021 kl. 17:20 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 07:45 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!