525 2021 Endringsartikkel 3083

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3083
Forslagsdato 31.08.2021
Forslagsstiller Geir Svanø
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 5. laster
Avsnitt 2.2 Lastfaktorer
Forslagstekst Det manglar kombinasjonsfaktor for islast mot pelefundament.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det manglet lastkombinasjonsfaktorer og partialfaktor for islast i eurokode EC0. Disse behøver for bruer som krysser elver og sjøer.

Legges inn i bok 525 kapittel 5 avsnitt 9.1 Islast.

3 Vurdering av endringen

Det innføres en partialfaktor for islast γQ = 1,6.

Kombinasjonsfaktorer ψ regnes som for temperatur i NS-EN 1990-2002+A1-2005+NA-2016 tabell NA.A2.3.


3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten forbedres siden partialfaktor og kombinasjonsfaktorer for islasten er bedre definert.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten forbedres siden partialfaktor og kombinasjonsfaktorer for islasten er bedre definert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Klarere definisjon av islasten er gunstigere for levetiden.

Kapasiteten påvirkes ikke.

3.6 Ø - økonomi

Klarere definisjon av islast er gunstig for livssykluskostnad.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant siden ikke påvirker klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det innføres en partialfaktor for islast γQ = 1,6.

Kombinasjonsfaktorer ψ regnes som for temperatur i NS-EN 1990-2002+A1-2005+NA-2016 tabell NA.A2.3.

Legges inn i bok 525 kapittel 5 avsnitt 9.1 Islast.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 8. sep. 2021 kl. 15:43 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 09:15 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 13:54 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2021 kl. 22:34 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 09:51 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2021 kl. 11:18 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!