525 2022 Endringsartikkel 3202

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3202
Forslagsdato 02.02.2022
Forslagsstiller Kameran Aziz
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 7
Avsnitt
Forslagstekst Henvisng fra Statens vegvesen R762, prosseskode 2 endres til N400 versjon januar 2022 i følgende:

TRV:05875, TRV:05933, TRV:05934 og 7.4 Armeringsregler, 7.6.5 Etterbehandling

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

TRV har tradisjonelt henvist til en del krav i SVVs håndbøker og prosesskoder. Etter at Håndbok N400 kom i revidert utgave i 2022 har mange kravene blitt flyttet fra prosesskodene til håndboken samtidig kravene er mer tilpasset totalentrepriser.

3 Vurdering av endringen

Disse endringene fører til bedre kontroll i total entreprise prosjekter da kravene fra Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2 er flyttet til N400

3.1 R - pålitelighet

Sikrer bedre etterlevelse også for totalentrepriser ved at kravene viser til N400 og ikke til underdokument.

3.2 A - tilgjengelighet

Sikrer bedre etterlevelse også for totalentrepriser ved at kravene viser til N400 og ikke til underdokument.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre kvalitet på vedlikehold ved at det sikrer bedre etterlevelse også for totalentrepriser ved at kravene viser til N400 og ikke til underdokument.

3.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Bedre levetid ved at det sikres bedre etterlevelse også for totalentrepriser ved at kravene viser til N400 og ikke til underdokument.

3.6 Ø - økonomi

Bedre økonomi siden det blir bedre kontroll på kvalitet

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Statens vegvesen N400 Bruprosjektering

3.9 Høringskommentarer

3.10 Innstilling fra fagansvarlig

Å flytte kravene fra Statens vegvesen R762, Prosseskode-2 til N400 fører til bedre kontroll for totalentrepriseprosjektene.

--Azikam (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:50 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:05 (CET)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:54 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:34 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:40 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:02 (CET)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 21:01 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!