525 2023 Endringsartikkel 3374

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3374
Forslagsdato 19.08.2022
Forslagsstiller Amit Mulye
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel Stålkonstruksjoner
Avsnitt TRV:05458
Forslagstekst Gammel tekst:

d) Overgang mellom flens og stegplater med forskjellig tykkelse skal utføres med helning maksimalt 1:5.

Forslag til ny tekst: Overgang mellom flensplater med forskjellig tykkelse eller stegplater med forskjellig tykkelse skal utføres med helning 1:5 eller slakere. Breddeendring av flenser skal utføres med helning 1:10 eller slakere.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Gjelder jernbanebruer.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning

3.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning

3.5 L - levetid og kapasitet

Sikring av jevn spenningsfordeling og reduksjon av spenningskonsentrasjoner vil være positivt for utmattingskapasiteten, og dermed også for den forventede levetiden til konstruksjonen.

3.6 Ø - økonomi

Ingen påvirkning

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt nytt krav:

Overgang i tykkelse mellom flensplater eller stegplater med forskjellig tykkelse skal utføres med helning 1:5 eller slakere. Overgang i bredde mellom flensplater med forskjellig bredde skal utføres med helning 1:10 eller slakere.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 08:10 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 13:11 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:27 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:32 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:40 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:27 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres