530 2011 Endringsartikkel 139

1 Endringsinformasjon

EndringsID 139
Forslagsdato 2011-11-22
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Hovedmål
Forslagstekst Tilføye ny tabell for sporveksler med bevegelig skinnekryss. Inkludere nye 1:9, 1:12, 1:18 samt flytte eksisterende 1:26 veksler til denne tabellen.

Fjerne 1:18 veksel fra tabell over sporveksler med lang kurve. Endre navn på denne tabellen til "Sporveksler med fast skinnekryss"

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bevegelig skinnekryss krever ekstra drivmaskin(er) som kan være en feilkilde som reduserer påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke påvirket

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bevegelige skinnekryss krever mindre vedlikehold i form av sliping og påleggsveising pga. mindre mekaniske påkjenninger

2.4 S - sikkerhet

Bedre da nye sporvekseltyper med bevegelig kryss medfører mindre mekaniske belastninger som gir redusert problem med sprekker og materialutfall. Ledeskinner er ikke nødvendig da man ikke har føringsløst parti. Dette eliminerer ledeviddefeil.

2.5 L - levetid

Lengre levetid pga mindre mekaniske belastninger i bevegelige skinnekryss

2.6 K - kapasitet

Ikke påvirket

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring anbefales da den medfører nødvendig oppdatering av informasjon over nye sporvekseltyper med bevegelig skinnekryss.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjent 25.11.11

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres