530 2011 Endringsartikkel 184

1 Endringsinformasjon

EndringsID 184
Forslagsdato 2011-12-16
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe
Forslagstekst Kravet i dag er feil utformet. En rullestolrampe trenger 4,5 meter bredde, men det er ikke nødvendig med denne bredden i oppholdssonen da rampen starter fra toget.

Foreslår å fjerne henvisning til stasjonshåndbok da denne ikke omtaler bruk av rullestolrampe

Foreslår følgende endring:

På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 4,5 meter.

På midtplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 4,5 meter.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endring påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endring påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endring påvirker ikke sikkerhet da dette dreier seg om korrigering av feil mål/kravbeskrivelse

2.5 L - levetid

Endring påvirker ikke levetid

2.6 K - kapasitet

Endring påvirker ikke kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen retter opp feil utforming av krav.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres