530 2011 Endringsartikkel 196

1 Endringsinformasjon

EndringsID 196
Forslagsdato 2011-12-20
Forslagsstiller Ronald Hortman
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé
Avsnitt 3.3.1
Forslagstekst Nye krav til forutsetninger for å kunne bruke sporsperre som dekningsgivende objekt:

Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 promille skal sporveksel brukes for å gi dekning.

Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel brukes for å gi dekning.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen har ingen betydning for tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen øker sikkerhet da det stilles krav til avledende sporveksel på steder hvor hastighet kan bli større enn hva sporsperre er dimensjonert for

2.5 L - levetid

Endringen har ingen betydning for levetid

2.6 K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring klargjør nødvendige bruksbegrensninger for sporsperre.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes