530 2011 Endringsartikkel 198

1 Endringsinformasjon

EndringsID 198
Forslagsdato 2011-12-20
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Betongsviller
Forslagstekst Foreslår nytt avsnitt (4.2.1) "Betongsviller med svillematte"

Følgende tekst tilføyes:

Betongsviller JBV97 og NSB95 kan leveres med elastisk belegg pålimt svillens underside, "svillematter".

Svilletype tegning anker Statisk stivhet F. nr
NSB95 Sk3180 sk3165a 0,10 N/mm3 116.003.090
NSB95 Sk3180 sk3165a 0,25 N/mm3 116.003.080
JBV97 Sk3180 sk3165a 0,15 N/mm3 116.003.120
JBV97 Sk3180 sk3165a 0,25 N/mm3 116.003.100

Svillematter med statisk stivhet <= 0,15 N/mm3 kan benyttes på steder hvor det ikke er mulig å oppnå full ballasthøyde (ref avsnitt ballast) og på steder med store endringer i elastisitet i sporet (f. eks. betongkulverter med redusert ballasthøyde og ved brukar)

Svillematter med statisk stivhet <= 0,25 N/mm3 kan benyttes på fri linje for å redusere nedknusing av ballast og utvikling av korte bølger på innerstreng.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av at vertikal stivhet blir redusert.

2.5 L - levetid

Bruk av svillematter vil medføre lengre levetid pga redusert nedknusing av svillens underside og ballast

2.6 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget åpner for bruk av svillematter, noe som kan bidra til mindre nedknusing av ballast/sville og redusert utvikling av korte bølger på skinner. Myke svillematter vil kunne kompensere for 5 cm ballasthøyde på steder med høydebegrensninger.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.