530 2011 Endringsartikkel 201

Endringsinformasjon

EndringsID 201
Forslagsdato 2011-12-21
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Avslutning av ballastfritt spor
Forslagstekst Foreslår å endre krav til lengde av overgangssoner ved avslutning av ballastfritt spor iht UIC rapport om ballastfritt spor.

Endre fra: Overgangssoner skal være minimum 20 meter, hvorav lengde på ballastspor skal være minimum 15 m og lengde på det ballastfrie sporet minimum 5 m

Til: Lengde(m) av overgangssone skal være minimum V (m/s) x 0,5 (s)

3/4 av overgangssonen skal ligge i ballastsporet.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Endring påvirker ikke pålitelighet

A - tilgjengelighet

Endring påvirker ikke tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Endring påvirker ikke vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

Endring medfører marginalt bedre sikkerhet fordi krav om lengre overgangssoner i høye hastigheter medfører mindre vertikale setninger.

L - levetid

Lengre levetid fordi krav om lengre overgangssoner i høye hastigheter medfører mindre vertikale setninger.

K - kapasitet

Endring påvirker ikke kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endring gjennomføres i tråd med UIC rapport for ballastfritt spor.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres