530 2011 Endringsartikkel 204

1 Endringsinformasjon

EndringsID 204
Forslagsdato 2011-12-22
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Skinner
Forslagstekst Foreslår nytt underavsnitt; "Overgangsskinner" med følgende tekst:

Overgangsskinner brukes ved overgang mellom to ulike skinneprofiler.

Overgangsskinne Skinnekvalitet Lengde F.nr 60E1 / 54E3 R260Mn 12000 mm xxx.xxx.xx 60E1 / 54E3 R350HT 12000 mm xxx.xxx.xx 60E1 / 49E1 R260Mn 12000 mm xxx.xxx.xx


Regler for overgang mellom skinneprofiler er gitt i (referanse til Helsveist spor/Overgang mellom skinneprofiler)


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endring har positiv betydning for pålitelighet fordi overgangsskinne eliminerer overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

2.2 A - tilgjengelighet

Endring har ingen betydning for tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet fordi overgangsskinne eliminerer overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

2.5 L - levetid

Lengre levetid fordi overgangsskinne eliminerer overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

2.6 K - kapasitet

Endring har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil gjøre overgangsskinner tilgjengelig for bruk i JBV sine spor. Overgangsskinner er en teknisk bedre løsning enn overgangssveis ved overgang mellom 60E1 og mindre profil pga den store høydeforskjellen og forskjell i fotbredde

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres