530 2011 Endringsartikkel 213

1 Endringsinformasjon

EndringsID 213
Forslagsdato 2011-12-22
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Overgang mellom skinneprofiler
Forslagstekst Foreslår å tilføye følgende tekst:

Overgang mellom skinneprofiler utføres enten ved å bruke spesielle overgangsskinner eller ved å sveise med spesielle overgangsformer.

For overganger fra 60E1 til mindre profil skal det benyttes overgangsskinne i hovedspor.

Ved permanent overgang mellom skinneprofiler 60E1 og 49E1 i hovedspor skal det benyttes et mellomparti med skinneprofil 54E3. Mellompartiet skal ha en lengde på minimum 20 meter. For sidespor og midlertidige profiloverganger i hovedspor kan overgangsskinne 60E1 / 49E1 benyttes.

For tilgjengelige overgangsskinner, se (ref til Sporkonstruksjoner/Overgangsskinner. For tilgjengelige overgangsformer se (ref til Overbygning/Regler for bygging/Helsveist spor/vedlegg/utstyrsliste.


Overgang til annet skinneprofil skal ikke ligge nærmere enn 10 meter fra overgang mellom sviller av ulike materialer.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endring har positiv betydning for pålitelighet fordi nye regler begrenser bruk av overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

2.2 A - tilgjengelighet

Endring har ingen betydning for tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet fordi nye regler begrenser bruk av overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

2.5 L - levetid

Lengre levetid fordi nye regler begrenser bruk av overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

2.6 K - kapasitet

Endring har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen innebærer mer detaljerte krav til hvordan overganger mellom skinneprofiler skal utformes. Endringen vil sikre at tilleggskrefter som oppstår pga høydeforskjeller i profiler blir minimert og at overganger oppnår tilstrekkelig fasthet.

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.