530 2011 Endringsartikkel 213

Endringsinformasjon

EndringsID 213
Forslagsdato 2011-12-22
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Overgang mellom skinneprofiler
Forslagstekst Foreslår å tilføye følgende tekst:

Overgang mellom skinneprofiler utføres enten ved å bruke spesielle overgangsskinner eller ved å sveise med spesielle overgangsformer.

For overganger fra 60E1 til mindre profil skal det benyttes overgangsskinne i hovedspor.

Ved permanent overgang mellom skinneprofiler 60E1 og 49E1 i hovedspor skal det benyttes et mellomparti med skinneprofil 54E3. Mellompartiet skal ha en lengde på minimum 20 meter. For sidespor og midlertidige profiloverganger i hovedspor kan overgangsskinne 60E1 / 49E1 benyttes.

For tilgjengelige overgangsskinner, se (ref til Sporkonstruksjoner/Overgangsskinner. For tilgjengelige overgangsformer se (ref til Overbygning/Regler for bygging/Helsveist spor/vedlegg/utstyrsliste.


Overgang til annet skinneprofil skal ikke ligge nærmere enn 10 meter fra overgang mellom sviller av ulike materialer.


Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Endring har positiv betydning for pålitelighet fordi nye regler begrenser bruk av overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

A - tilgjengelighet

Endring har ingen betydning for tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Endring har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

Bedre sikkerhet fordi nye regler begrenser bruk av overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

L - levetid

Lengre levetid fordi nye regler begrenser bruk av overgangssveis med dårligere bruddsikkerhet

K - kapasitet

Endring har ingen betydning for kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen innebærer mer detaljerte krav til hvordan overganger mellom skinneprofiler skal utformes. Endringen vil sikre at tilleggskrefter som oppstår pga høydeforskjeller i profiler blir minimert og at overganger oppnår tilstrekkelig fasthet.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Behandlet i godkjenningsrådet.

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.