530 2012 Endringsartikkel 262

Endringsinformasjon

EndringsID 262
Forslagsdato 2012-02-16 15:37:00
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 6. Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2.5 Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger
Forslagstekst Som nevnt i eget forslag (om å stryke hele avsnittet), fører dagens tekst til mye merarbeid pga det som oppfattes som inkompetanse og/eller misforståelse hos f.eks. RAMS-konsulenter.

For å redusere dette arbeidet foreslås følgende endringer/presiseringer i teksten (endringer markert med store bokstaver):

Ledeskinner skal vurderes der BÅDE sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risiskoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner:

- i overgangskurver tilhørende kurver med små radier(< 400 m) - i kurver med små radier (< 400 m)

I begge tilfelle kun på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.

(resten av teksten beholdes uendret, eventuelt stryke avsnittet som begynner med 'I tillegg kan det vurderes ..).

Begrunnelse for å stryke kravet om analyse for tunneler med dobbeltspor er at det ble gjennomført en meget grundig analyse for en slik tunnel (Bærumstunnelen) og konklusjonen var entyding - nemlig at det ikke var noen nytte av tiltaket. Denne konklusjonen er direkte overførbar til andre slike tunneler.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne avgrensningen.

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget medfører fornuftig avgrensninger mhp. overgangskurver tilhørende kurver med små radier. Krav om vurdering av ledeskinner i tunneler beholdes.


Ny tekst: Ledeskinner skal vurderes der både sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risiskoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner: 

  • i kurver med små radier (< 400 meter)og tilhørende overgangskurver på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.
  • i tunneler, se(her tilføyes lenke/referanse til Underbygning/prosjektering/tunneler/ledeskinner)


Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres