530 2012 Endringsartikkel 262

1 Endringsinformasjon

EndringsID 262
Forslagsdato 2012-02-16 15:37:00
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 6. Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2.5 Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger
Forslagstekst Som nevnt i eget forslag (om å stryke hele avsnittet), fører dagens tekst til mye merarbeid pga det som oppfattes som inkompetanse og/eller misforståelse hos f.eks. RAMS-konsulenter.

For å redusere dette arbeidet foreslås følgende endringer/presiseringer i teksten (endringer markert med store bokstaver):

Ledeskinner skal vurderes der BÅDE sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risiskoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner:

- i overgangskurver tilhørende kurver med små radier(< 400 m) - i kurver med små radier (< 400 m)

I begge tilfelle kun på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.

(resten av teksten beholdes uendret, eventuelt stryke avsnittet som begynner med 'I tillegg kan det vurderes ..).

Begrunnelse for å stryke kravet om analyse for tunneler med dobbeltspor er at det ble gjennomført en meget grundig analyse for en slik tunnel (Bærumstunnelen) og konklusjonen var entyding - nemlig at det ikke var noen nytte av tiltaket. Denne konklusjonen er direkte overførbar til andre slike tunneler.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne avgrensningen.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget medfører fornuftig avgrensninger mhp. overgangskurver tilhørende kurver med små radier. Krav om vurdering av ledeskinner i tunneler beholdes.


Ny tekst: Ledeskinner skal vurderes der både sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risiskoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner: 

  • i kurver med små radier (< 400 meter)og tilhørende overgangskurver på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.
  • i tunneler, se(her tilføyes lenke/referanse til Underbygning/prosjektering/tunneler/ledeskinner)


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres