530 2012 Endringsartikkel 272

1 Endringsinformasjon

EndringsID 272
Forslagsdato 2012-02-21 10:30:28
Forslagsstiller Sarah Brotnov
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt Sikkerhetssone
Forslagstekst Teknisk regelverk beskriver hvordan utformingen av plattformskanten (sikkerhetssonen) skal se ut. I arbeidet med Heggedal gang- og sykkelbro hadde vi med en seniorrådgiver i Norges Handicap forbund med i risikoanalyse i forhold til blant annet taktilt markering og lederlinjer. Der ble det visst til en "svært uheldig praksis" i følge vedkommende om at selve sikkerhetssonen utformes forskjellige fra stasjon til stasjon.

Noen av eksemplene som han visste til mener handicap forbundet er direkte farlige. Det gjelder situasjoner der faresonen legges ut mot oppholdssonen, men ikke fortsetter ut til selve plattformskanten. (som vises f.eks i teknisk regelverk for sikkerhetssoner 100mm og bredere). Språket i en slik situasjon kan være meget forvirrende for en blind person som har forvirret seg imellom faremarkeringen og plattformskanten. I verste fall kan språket da i en hastesituasjon forvirre vedkommende til å gå ut mot sporet. I så måte så ivaretar ikke vi hensikten universell utforming med en slik markering, og strider imot anbefalinger av NHF når det gjelder taktilt markeringen på plattformskanten.

Taktilt faresone i hele sikkerhetssonen (slik bilde for platformskant 50cm) viser er det prinsippet NHF anbefaller. Se vedlagt notat fra NHF, der han beskriver dette med tekst og bilder.

Prinsipper i Universell utforming - en av de velkjente prinsippene (faglig sett) av Universell utforming er "enkel og intuitiv bruk" der man blant annet skal eliminere unødvendig kompleksitet og opptrer konsistent. Jeg mener at ved å ha forskjellig "språk" og utforming av sikkerhetssonen går på akkord av prinsippene av universell utforming. Jeg savner en beskrivelse prinsippene bak universell utforming. Se egen synergimelding om dette.

Jeg anbefaler at jernbaneverket gjennomgår sin regelverk for dette området.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet for blinde og svaksynte når hele sikkerhetssonen får taktilt belegg. Et krav i stedet for minste krav og normale krav sikrer konsistent utforming av sikkerhetssone som er enklere å forholde seg til.

2.5 L - levetid

Levetid blir ikke påvirket av denne endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Avsnitt 2.5.1 Sikkerhetssone endres. "Minste krav" og "Normale krav" til merking av sikkerhetssone erstattes med et krav som har følgende tekst:

Sikkerhetssonen skal markeres med en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje.1) I tillegg skal en 100 mm bred, varselgul, heltrukken linje markere plattformkanten.

Hele sikkerhetssonen skal belegges med taktil varselindikator. Det taktile belegget skal være utformet i henhold til vedlegg "Utforming av sikkerhetssone på plattformer"

1) Varsellinjen er en del av oppholdssonen

Vedlegget Utforming av sikkerhetssone endres iht. ovenstående


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres