530 2012 Endringsartikkel 278

Endringsinformasjon

EndringsID 278
Forslagsdato 2012-02-24 15:52:12
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 14
Avsnitt 2.5.2.1
Forslagstekst På steder hvor det ikke bygges høy plattform må det undersøkes om det er behov for mobil rullestolrampe.

• På sideplattformer hvor.. • På mellomplattformer hvor..

Dersom det bygges høy plattform dimensjoneres ikke plattformbredden etter mobil rullestolrampe.

Begrunnelse: Dette kravet til mobil rullestolrampe fører til total ombygging av stasjoner og store kostnader, spesielt for mellomplattformer. Det er dessuten uklart hvilke steder som faller inn under regelen. Den nye regelen forutsettes at togmateriellet er tilpasset høy plattform. NSB er nesten i mål med å oppfylle dette. De aller fleste togstammer med vogner har nå minst en vogn som er utrustet med heis. For motorvognsett gjenstår bare noen eldre Type 69-sett og Type 70. Det er noe usikkerhet rundt løsningen for Type 73. Denne endringen av regelverket må drøftes med Trafikk, som igjen må kommunisere den til NSB.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Trafikk og marked opplyser at ny rampe er utviklet som krever 3,5 meter plattformbredde ved 76 cm plattformhøyde. På bakgrunn av denne informasjonen bør breddekravet reduseres til 3,5 meter for høye plattformer.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

OK

Utbygging

OK

Bane

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres