530 2012 Endringsartikkel 359

1 Endringsinformasjon

EndringsID 359
Forslagsdato 2012-05-31 13:11:15
Forslagsstiller Helle Grov
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 14 Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.4.1 Ledelinjer
Forslagstekst Vennligst se vedlegg.

Ved spørsmål vedr. forslaget ta gjerne kontakt.

Referansedokumenter Ledelinjer på plattform.pdf

Ledelinjeprinsipper plattform.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Endringen medfører bedre sikkerhet for blinde og svaksynte gjennom en ensartet og gjennkjennbar utforming av ledelinjer

2.5 L - levetid

Levetid blir ikke påvirket av denne endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Utforming av ledelinjer på plattform bør gjøres mer ensartet og gjenkjennbare for personer med synshemming, noe som vil øker sikkerheten og mulighetene for å benytte tog for denne gruppen.

Figuren i vedlegget "Ledelinjeprinsipper plattform" implementeres i avsnitt 2.4.1 Ledelinjer. Denne vil danne grunnlag for krav til ledelinjer på plattform. For utforming av ledelinjer på øvrige deler av stasjonen/holdeplassen henvises til Stasjonshåndboken

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres