530 2012 Endringsartikkel 370

1 Endringsinformasjon

EndringsID 370
Forslagsdato 2012-06-18 10:12:00
Forslagsstiller Frode
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Hovedmål
Forslagstekst Tilføye sporveksel 1:7 R190. Denne sporvekselen er ofte etterspurt i forbindelse med driftsbanegårder / hensettingsspor.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke endret i forhold til 1:9 R190 sporveksel

2.2 A - tilgjengelighet

Tiljengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir som for 1:9 R190 sporveksel

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.5 L - levetid

Levetid blir som for 1:9 R190 sporveksel

2.6 K - kapasitet

Endringen gjør det enklere å prosjektere hensettingsspor med tilstrekkelig lengde

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Bruk av sporveksel 1:7, R190 medfører plassbesparelse i forhold til 1:9 R190 sporveksel.

Flere dispensasjonssøknader er allerede innvilget for å ta i bruk denne sporvekseltypen. Da det er stor etterspørsel etter denne sporvekseltypen bør den tas inn i utvalget av sporveksler som kan nyanskaffes i Sporveksler/Hovedmål og vedlegg Oversikt over sporvekseltegninger.


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres