530 2012 Endringsartikkel 390

1 Endringsinformasjon

EndringsID 390
Forslagsdato 2012-06-25 12:09:55
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Betongsviller og Befestigelseskomponenter
Forslagstekst Ny befestigelse Pandrol Fastclip FE er utviklet. Den nye befestigelsen er en modifikasjon av eksisterende Pandrol Fastclip befestigelse. Følgende endringer er nødvendig i forbindelse med den nye befestigelsen:

Avsnitt Betongsviller: Sville NSB95 og JBV97 får nytt anker:OB 800122

Avsnitt Betongsviller med svillematter: Svillene får nytt anker:OB 800122

Avsnitt Fjærer: Ny fjær FE 1404 erstatter FC 1501 i tabell 17 Fjær FC 1501 flyttes til tabell 18

Avsnitt Isolatorer: Nye isolatorer for FE 1404 erstatter SK 3162 og SK 3163 i tabell 21

Avsnitt mellomlegg: Nye mellomlegg for FE 1404 erstatter SK 3164 og 3165 i tabell 24

Vedlegg sporkonstruksjoner: Tegning av ny sporkonstruksjon med betongsviller og Pandrol FE 1404 tilføyes for 60E1/NSB95 og 54E3/JBV97

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Litt bedre pålitelighet pga mindre sannsynlighet for resonansbrudd

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Maskiner og utstyr for håndtering må tilpasses

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget medfører modifisering av Pandrol Fastclip befestigelsessystem. Modifikasjonen medfører forbedringer i form av lavere svilleanker som er mindre utsatt for slagskader fra maskiner/verktøy og fjær med gunstigere egenspenninger enn FC1501

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres